Nytt innkjøpssamarbeid i storhusholdningsmarkedet

Nytt innkjøpssamarbeid i storhusholdningsmarkedet

​Samkjøpsgruppen AS, 4SERVICE Gruppen As og Knif Innkjøp har startet et nytt og spennende innkjøpssamarbeidet - HORECA Innkjøpspartner (HIP). Innkjøpssamarbeidet gjelder innen overnattings-, serverings- og institusjonssektoren på non-profit basis.

Formålet med kjeden er å fremforhandle og vedlikeholde konkurransedyktige og verdiskapende avtalebetingelser på varer og tjenester til storhusholdningsbransjen, uten mellomledd som for-syner seg unødig av industrileverandørenes betingelser.  

HIP skal i fremtiden fremstå som det mest rettferdige innkjøpssamarbeid. Det er mange mindre og mellomstore bedrifter innen overnattings og serveringsnæringen som fortjener bedre og mer rettferdige betingelser enn det de oppnår i konkurransen med større steder i dag.

HIP skal samarbeide tett med konkurransedyktige kvalitetsleverandører og sørge for at sluttkundene i bransjen oppnår de beste betingelsene. HIP ønsker å tilby leverandørene adgang direkte til markedet uten unødvendige mellomledd og styring fra en arbeidsgiverorganisasjon eller
distribusjonsledd. Alle forretningsavtaler i HIP skal for øvrig ta hensyn til og etterleve egne etiske retningslinjer og «Code of Conduct» for alle ledd i kjeden.

HIP ledes av en styringsgruppe som består av en representant fra hver ev de deltagende kjeder. Styringsgruppen jobber for tiden med å samkjøre avtalebetingelser til ett felles avtaleverk som skal gi medlemsbedriftene bedre og mer konkurransedyktige betingelser.

Det totale forhandlingsvolumet av varer og tjenester er på ca NOK 1,5 MRD, noe som gjør HIP til en av de største innkjøpsorganisasjoner til det norske storhusholdningsmarkedet.

Ta gjerne kontakt med Kåre Hegle i Knif Innkjøp for ytterligere informasjon eller leder i styringsgruppen Jörg Stehl.

Bildetekst: Fra venstre på bildet Tor Rønhovde, adm. direktør i 4SERVICE Gruppen AS, Sigurdur Gardarsson, salg- og markedsdirektør i 4SERVICE Gruppen AS, Unni Beate Andreassen, seniorrådgiver og avtaleansvarlig for storhusholdning i Knif Innkjøp, Jörg Stehl, adm.direktør i Samkjøpgruppen AS og Kåre Hegle, forhandlings- og utviklingssjef i Knif Innkjøp.

 

ak