Fagkurs i pensjon, Bergen

Fagkurs i pensjon, Bergen

Et viktig ansvar for deg som er arbeidsgiver er oppfølging av virksomhetens tjenestepensjon. Bli med på oppdateringskurs, slik at du kan veilede dine ansatte på best mulig måte.

Aktuelle temaer vil blant annet være:

  • Folketrygd og innskuddspensjon
  • Ny offentlig tjenestepensjon
  • Investeringsvalg og startprofil. Hvordan nå ut til de ansatte med informasjon?
  • Egen pensjonskonto, IPS og uttak av pensjon

Kursholdere:

  • Nils Erik Ormberg, pensjonsrådgiver DNB Bank ASA
  • Erik Wilberg, salgssjef Knif Innkjøp

Praktiske opplysninger:

Sted: Scandic Neptun, Valkendorfsgaten 8, 5012 Bergen. Trykk her for kart.
Tidspunkt: Torsdag 12. mars kl 08.45-12.00 (Kurset avsluttes med lunsj kl 12.00)
Kursavgift: Gratis for medlemmer
Påmeldingsfrist: Fredag 28. februar. Trykk her for påmelding.

Sett av dagen allerede nå i din kalender!


Kontakt Knif Innkjøp

Erik Wilberg
404 08 987