Velkommen til GDPR-kurs torsdag 12. oktober

Velkommen til GDPR-kurs torsdag 12. oktober

I mai 2018 trer de nye EU-reglene for behandling av personopplysninger (GDPR) i kraft og reglene vil også gjelde for Norge. Mange organisasjoner vi er i kontakt med er usikre på hvordan de skal tilpasse seg, og ønsker hjelp til å komme i gang med endringene.

Frivillighet Norge, Virke og KNIF har derfor gått sammen om en kurspakke for de nye personvernreglene og arrangerer kurs onsdag 11. oktober og torsdag 12. oktober (velg den andre datoen i menyen til venstre).

Kurset er tilpasset organisasjoner og virksomheter innen frivillig, ideell, religiøs og politisk sektor og fokuserer på kompetanse og praktisk arbeidsverktøy

Vi ønsker samtidig å etablere en møteplass hvor felles problemstillinger kan drøftes, samt utveksle erfaringer. Arbeidet med tilpasningene må gjøres i og av organisasjonene selv.

Foredragsholdere fra Virke

Virkeadvokatene Hege Stensland Sveen, Maja Glad Pedersen og Thomas Flo Haugaard er kursholdere. Advokatene har utformet verktøy og maler for medlemmene som hjelp til selvhjelpsverktøy. Disse vil bli gjennomgått på kurset. Virkeadvokatene følger bransjene tett, også ideell sektor, og er rådgivere for Virkes medlemmer i forretningsjuridiske spørsmål, herunder personvern.

Kursdagen inneholder:

  • Generell innføring i den nye personopplysningsloven (GDPR)
  • Gjennomgang av de nye kravene som stilles til organisasjonene
  • Gjennomgang av maler og verktøy
  • Tips til hvordan organisasjonene selv kan jobbe med dette i praksis
  • Workshop hvor deltakerne jobber i grupper med  praktiske spørsmål

Læringsnettverk

På kursdagen møter du andre med tilsvarende problemstillinger og få mulighet til å diskutere felles utfordringer og løsninger. I etterkant av kurset legger vi til rette for at dialogen kan fortsette elektronisk.

Kurspakken inkluderer en oppfølgingsdag

Som en del av kurspakken blir det en tre-timers oppfølgingsdag fire til seks uker etter kursdag. Deltakerne deles inn i mindre grupper og får veiledning fra relevante ressurspersoner. Behovet for en slik oppfølgingsdag avdekkes på kursdagen, og dato lanseres i etterkant.

Sted: KNIF AS, Storgt 33 A, 0184 Oslo. Trykk her for kart
Tidspunkt: Torsdag 12. oktober fra kl 09.30 til kl 15.00. Trykk her for påmelding til kursdag 12. oktober. Passer ikke denne dagen for deg arrangerer vi det samme kurset 11. oktober. Trykk her for påmelding til kursdag 11. oktober.
Påmeldingsfrist: Onsdag 27. september
Pris: Kr 1 900,- inkluderer lunsj og pausemat og oppfølgingsdag

Mer informasjon om GDPR hos Datatilsynet og Virke

Vi anbefaler nettsidene til Datatilsynet og Virke for mer informasjon om GDPR.
 

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980