Webinar: Grunnleggende økonomistyring

Webinar: Grunnleggende økonomistyring

Dette webinaret er for deg er økonomiansvarlig og som ønsker bedre innsikt i ulike hovedområder for å kunne utføre god økonomistyring.

God økonomistyring krever at du har god innsikt i ulike hovedområder og vi vil i dette webinaret gjennomgå grunnleggende regler og gi deg en dypere forståelse av samhandlingen mellom balanse og resultat. Vi vil også gå gjennom budsjett-rapportering. Webinaret har en praktisk tilnærming og vi vil gjennomgå ulike case i webinaret.

Dette kurset er for deg som ønsker gode innspill til hvordan du kan styre ditt arbeidsområde bedre. Du vil sitte igjen med ulike grunnleggende knagger og prinsipper som vil hjelpe deg til å ha kontroll over økonomien.

Kursinnhold

  • Fornuftige retningslinjer/tommelfingerregler
  • Balanse- og resultatpåvirkninger, Periodiseringer
  • Budsjettering
  • Regnskapsrapporter

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og i etterkant av kurset. Dette kurset bygger videre på kurset «grunnleggende regnskapsforståelse», men det er ikke nødvendig å ha tatt dette kurset i forkant.

Foredragsholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, samt hans genuine interesse for faget, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden.

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding.
Tidspunkt: Tirsdag 3. november kl 09.00-11.00
Kursavgift: Kr 890
Påmeldingsfrist: Søndag 1. november. Trykk her for påmelding

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

Ku​rsbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakere hvis ønskelig. Kurset dekker etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsførere.  

Velkommen!


Kontakt Knif Regnskap

Marta Dortea Lian
971 85 412