Webinar: Skatteplikt for frivillige organisasjoner

Webinar: Skatteplikt for frivillige organisasjoner

Dette kurset er for deg som er leder i en frivillig organisasjon, og som har omsetning der du er i tvil om dette kan være skattepliktig. Spesielt ved utleie av fast eiendom anbefales kurset sterkt.

Ved å delta på dette webinaret vil du sitte igjen med et godt bilde av hva som er de utløsende faktorene for at skatteplikt skal inntre, og du vil få presentert ulike interessante og reelle case fra vår erfaring på området.

Det er mange som antar at frivillige organisasjoner automatisk er skattefrie, uansett hva driften inneholder. Dette er ikke tilfellet og spesielt ikke ved utleie av fast eiendom. Knif regnskap bistår organisasjoner med avklaring av sin skattestatus og vi bistår også med søknader til skatteetaten.  

Kursinnhold

  • Gjennomgang av regelverk
  • Gjennomgang av ulike case

Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og i etterkant av kursslutt.​

Foredragsholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, samt hans genuine interesse for faget, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden.

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding.
Tidspunkt: Onsdag 4. november kl 09.00-11.00
Kursavgift: Kr 890
Påmeldingsfrist: Mandag 2. november. Trykk her for påmelding

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

Ku​rsbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakere hvis ønskelig. Kurset dekker etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsførere og gir 2 timer i skatt/avgift. 

Velkommen!


Kontakt Knif Regnskap

Marta Dortea Lian
971 85 412