Webinar: Regnskapsforståelse – bygg

Webinar: Regnskapsforståelse – bygg

Dette kurset er for deg som har bygg i ditt regnskap, og som ønsker mer kompetanse og bedre oversikt over riktig regnskapsbehandling av bygg.

Det å eie bygg medfører en del utfordringer og spørsmål vedrørende bokføring og regnskapsoppstilling. Da det ofte ligger store verdier i bygg er det ekstra viktig at nettopp denne posten behandles riktig i regnskapet.

Kursinnhold

  • Regelverk for bygg
  • Avskrivning
  • Revurderinger og nedskrivning/oppskrivning
  • Noteopplysninger

Webinaret har en praktisk tilnærming og vi vil gjennomgå ulike case i webinaret. Det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og i etterkant av kursslutt.

Foredragsholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, samt hans genuine interesse for faget, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden.

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding.
Tidspunkt: Onsdag 21. oktober kl 09.00-11.00
Kursavgift: Kr 890
Påmeldingsfrist: Mandag 19. oktober. Trykk her for påmelding

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

Ku​rsbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakere hvis ønskelig. Kurset dekker etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsførere. 

Velkommen!


Kontakt Knif Regnskap

Marta Dortea Lian
971 85 412