Webinar: Merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Webinar: Merverdiavgift for frivillige organisasjoner

Dette webinaret er for deg som er usikker på hva som er mva. pliktig og hva som kan tilpasses for å unngå merverdiavgiftsberegning.

I dette kurset vil du få en god oversikt over typiske områder i organisasjonsdriften hvor mva. blir et tema. Kurset passer for alle som fører regnskap eller har omsetningsansvar i frivillige organisasjoner.

Kursinnhold

  • Generelle regler og unntak for frivillige organisasjoner
  • Forholdsmessig fradrag for mva.
  • Mva. på salg av tjenester, plikter og unntak

Webinaret vil gjennomgå ulike case og det vil bli anledning til å stille spørsmål underveis og i etterkant av kursslutt.

Foredragsholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor og jobber i Knif Regnskap som rådgiver innenfor økonomi. Han har lang fartstid innenfor revisjon og regnskap, og har også undervist i finansregnskap på Universitetet i Agder. Denne kompetansen samt hans evne til å formidle på en engasjerende måte, samt hans genuine interesse for faget, gjør kurset lærerikt og spennende. Jakob har også i mange år vært engasjert i det frivillige Norge på fritiden.

Praktiske opplysninger

Dette kurset tilbys som Webinar. Lenke fås ved påmelding.
Tidspunkt: Onsdag 28. oktober kl 09.00-11.00
Kursavgift: Kr 890
Påmeldingsfrist: Mandag 26. oktober. Trykk her for påmelding

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset avholdes. Har du spørsmål, kontakt oss gjerne her: informasjon@knifregnskap.no

Ku​rsbevis

Det vil bli utstedt kursbevis til deltakere hvis ønskelig. Kurset dekker etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsførere. 

Velkommen!


Kontakt Knif Regnskap

Marta Dortea Lian
971 85 412