Kurs i grunnleggende regnskapsforståelse, Bergen 12. juni

Kurs i grunnleggende regnskapsforståelse, Bergen 12. juni

Knif Regnskap invitere til nye kurs i grunnleggende regnskapsforståelse i Kristiansand, Trondheim og Bergen.

Regnskapskurset vil blant annet belyse følgende temaer:

  • Hva er et regnskap?

  • Hvem er interessert i et regnskap?
  • Hvordan er et regnskap bygd opp?

  • Hvordan påvirker resultatregnskapet og balansen hverandre?
  • Hva er forskjellen på et årsregnskap og et driftsregnskap?

  • Hva er viktige elementer/prinsipper for god økonomi- og budsjettstyring?
Hvordan lese og forstå et driftsregnskap?
  • Hva er god budsjettstyring?
  • Kunne man heller brukt prognose eller KPIer?

Du finner detaljert informasjon om kursinnholdet i brosjyren til høyre, eller trykk her for mer informasjon.

Kursholder

Jakob L. Berglund er utdannet revisor, har jobbet syv år i revisjon og fem år i et regnskapsførerselskap. I tillegg har han undervist ved Universitetet i Agder. Han er ansatt i Knif Regnskap som rådgiver på økonomi og fag.

Kursbevis

Deltakere på kurset vil få utstedt kursbevis. Kurset dekker etterutdanningskrav for autoriserte regnskapsførere.Sted: Knif Regnskap, Idrettsveien 10, 5353 Straume. Trykk her for kart
Tidspunkt: Onsdag 12. juni. kl 09.00-13.30 (Registrering fra kl 08.45)
Kursavgift: Kr 1450 (inkl. mva)
Påmeldingsfrist: Mandag 3. juni. Trykk her for påmelding.

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det er begrenset antall plasser – så vær tidlig ute med å melde deg på!Kontakt Knif Regnskap AS

Sigrid Magelssen Godø
472 81 798