Kurs i merverdiavgiftkompensasjon for ideelle organisasjoner, Oslo

Kurs i merverdiavgiftkompensasjon for ideelle organisasjoner, Oslo

Fra årsskiftet kom det en ny forskrift på momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Trykk her for mer informasjon fra regjeringen.no. Knif Regnskap inviterer til kurs i Oslo og Kristiansand.

Kursets innhold 13. mai

  • Bakgrunnen for ordningen
  • Årsaken til endringen i forskriften
  • Den nye forskriften blir gjennomgått punkt for punkt
  • Det blir referert til praktiske eksempler for utfylling av de ulike postene

Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Det vil være med en representant fra dem og delta i undervisningen.

Kursholdere

  • Jakob L. Berglund er utdannet revisor, har jobbet syv år i revisjon og fem år i et regnskapsførerselskap. I tillegg har han undervist ved Universitetet i Agder. Han er ansatt i Knif Regnskap som rådgiver på økonomi og fag.
  • Justin Mulindabigwi har jobbet med momskompensasjonsordningen siden den ble innført i 2010 og er ansatt som rådgiver hos Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Begge kursholderne vil være tilstede og tilgjengelig for spørsmål etter kursets slutt og fram til kl 14.00

Sted: KNIF, Storgt 33A, 0186 Oslo. Trykk her for kart
Tidspunkt: Mandag 13. mai fra kl 09.30-13.00 (Registering fra kl 09.15. Lunsj serveres kl 11.30)
Kursavgift: Kr 1500 inkl. mva.
Påmeldingsfrist: Fredag 3. mai. Trykk her for påmelding.

Det er bindende påmelding og kursavgiften er ikke refunderbar. Det er begrenset antall plasser – så vær tidlig ute med å melde deg på!


Kontakt Knif Regnskap AS

Sigrid Magelssen Godø
472 81 798