Datec konferansen 6.-7. november

Datec konferansen 6.-7. november

Bli med når renholdsbransjen samles til en felles læringsarena for verdiskapning og videreutvikling. N3zones group og Lilleborg er to av partnerne på Datec konferansen som arrangeres 6.–7. november på hotellet Moxy Oslo X, Skjetten.

Årets fokus er verdi og teknologi. Temaene er blant annet:

  • Kunstig intelligens – påvirker det renholdsbransjen?
  • Renholdsplanlegging i endring – muligheter og utfordringer
  • Når takket du en renholder sist?
  • Endringsledelse med «Digitale briller»
  • Kunde, kultur og teknologi

Detaljert programoversikt

Påmeldingsfrist 3. septemberKontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30