Fagkurs i pensjon 27. februar, Oslo

Fagkurs i pensjon 27. februar, Oslo

Knif Innkjøp har et langsiktig samarbeid med DNB Liv på tjenestepensjon. Som arbeidsgiver er valgene man gjør rundt tjenestepensjon viktige og ikke minst komplekse.

Viktig med kunnskapsdeling

Stadige endringer i regelverket gjør at kunnskapsdeling er aktuelt og nødvendig. Tidligere kurs har vært populære og med gode tilbakemeldinger fra kursdeltakerne.

Temaer på fagkurset:

  • Ny folketrygd og innskuddspensjon
  • Investeringsvalg og startprofil. Hvordan nå ut til de ansatte med informasjon om pensjonsordninger?
  • Egen pensjonskonto, IPS og uttak av pensjon

Kursholdere:

Nils Erik Ormberg, pensjonsrådgiver DNB Bank ASA og Erik Wilberg, salgssjef Knif Innkjøp

Sted: KNIF | Knif Innkjøp, Storgt 33 A, Oslo. Trykk her for kart.
Tidspunkt: Tirsdag 27. februar
Pris: Gratis for KNIF-medlemmer
Påmeldingsfrist: Tirsdag 20. februar

Se mer detaljert informasjon til høyre.

Velkommen til fagkurs i pensjon


Kontakt Knif Innkjøp

Erik Wilberg
404 08 987

Kontakt DNB Livsforsikring

Nils Erik Ormberg
901 19 237