Datatilsynet med kurs for personvernombud

Datatilsynet med kurs for personvernombud

Disse kursene er ikke i regi av KNIF, men relevant for deg som jobber med GDPR. Dagspris per kurs er kr 1000,- Kursene arrangeres på Oslo Kongressenter.

Torsdag 26. april: Grunnkurs i personvern og nytt regelverk

Målet med kurset er å gi deltakerne et nødvendig fundament for å forstå og tilegne seg personvernregelverket. Kurset gir en innføring i de grunnleggende kravene til behandling av personopplysninger i nytt regelverk. I tillegg vil deltakerne få opplæring i hva personvern er, hvordan Datatilsynet jobber og hva rollen som personvernombud innebærer. I tillegg til foredrag vil dagen inneholde arbeid med caser.

Fredag 27. april: Nytt personvernregelverk – viktigste temaer og endringer

Kurset gir en gjennomgang av de viktigste punktene i det nye regelverket på felter hvor det kommer nye eller endrede krav. Eksempler på dette er krav til å gjennomføre DPIA (personvernkonsekvensutredninger) og nye rettigheter for den registrerte. I tillegg til å gi oversikt, vil vi gå mer i dybden på enkelte utvalgte temaer. Kurset gir også en oppdatering på hva som skjer nå med hensyn til nasjonalt regelverk, samt veiledere og avklaringer fra det europeiske samarbeidet. Det er en fordel om du har gått på grunnkurset (dagen før) eller liknende kurs tidligere.

Om kursene

Kursene gir en innføring i og en oversikt over det nye regelverket. Hvis du er personvernombud og ikke har erfaring med å jobbe med personvern fra tidligere, anbefaler Datatilsynet i tillegg å ta mer omfattende kurs. Kursene passer også godt for medarbeidere eller ledere som jobber med personvern. Trykk her for å få oversikt over hvilke kvalifikasjoner ombudet må ha. 

Kontaktperson Datatilsynet

Har du spørsmål om innholdet i kurset ta kontakt på pvo@datatilsynet.no eller tlf 22 39 69 37

Mer informasjon og påmelding

Trykk her for mer informasjon om programmet og påmelding

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142