Programoversikt for KNIF-teknologidag 9. mai

Programoversikt for KNIF-teknologidag 9. mai


 • Kl 09.00-10.10 Endringer i teknologiske rammebetingelser
  Regjering og offentlige myndigheter søker å utforme politikken, mens de teknologiske gigantene driver innovasjon og utvikling. Vi vil få høre både fra Regjeringen og Microsoft om hva de tenker om våre fremtidige teknologiske rammebetingelser. Innlegg av statssekretær Paul Chaffey, generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen, Frivilighet Norge og teknologidirektør Shahzad Rana, Microsoft Norge
 • Kl 10.10-10.40 Kaffepause
 • Kl 10.40-11.40 Den nye teknologiske arbeidsplassen
  Den nye teknologien er i ferd med å revolusjonere måten vi jobber på, både individuelt og i samspill med andre medarbeidere. Økt kompetanse på de nye verktøyene som tilbys, må gå hånd i hånd med økt kompetanse på samarbeid. Innlegg av ITS direktør Thomas Grønlie, Konica Minolta og Hardware manager Martin Pettersson, Telia Business
 • Kl 11.40-12.40 Lunsj
 • Kl 12.40-13.30 Digitalisert fundraising
  Nåtiden er digital. Kontant- og papirbasert fundraising er i en synkekurve og frivillige organisasjoner må mestre digitale innsamlingskanaler for å skape fremtidig vekst. Hva tenker de store teknologi-leverandørene om den digitale nåtiden og hva vil de bidra med fremover? Innlegg av Google Org ambassør Kristine Ellingsen, Google Norge og produktsjef Ingebjørg Melien Øra, Vipps
 • Kl 13.30-14.00 Kaffepause
 • Kl 14.00-15.00 Teknologi i eiendomsforvaltningen
  Det sies at eiendomsforvaltningens fremtid er digital. En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil løfte både effektivitet, kvalitet og miljø. De aktørene som ligger foran har allerede hentet ut betydelige gevinster. Innlegg av daglig leder Thor Christian Tuv, Solenergi FUSen og André Holtan, Avanzus.
 • Kl 15.00-15.30 Konferansen avsluttes med et innlegg av Kristine Beitland, Microsoft NorgeKl 09.10-09.40
Fremtidens norske samfunn i lys av teknologisk utvikling
Hvordan vil teknologien påvirke oss generelt og hva tenker det offisielle Norge om den teknologiske utvikling i forhold til Frivilligheten?

Paul Chaffey er statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han var fra 2001 til 2013 administrerende direktør i Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter.


Kl 09.40-09.50
Fremtidens norske samfunn i lys av teknologisk utvikling
Vi ønsker respons fra Frivillighet Norge på foredraget til statssekretær Paul Chaffey.

Stian Slotterøy Johnsen er generalsekretær i Frivillighet Norge og har lang erfaring fra ulike stillinger og roller fra frivillig sektor.


Kl 09.50-10.10
Hvordan bidrar Microsoft til teknologisk utvikling?
Offentlige myndigheter kan sette mål og rammer, men hva vil de måtte forholde seg til i lys av hva som kommer i markedet?

Shahzad Rana er teknologidirektør i Microsoft Norge, og har i tillegg et bredt engasjement både i forhold til offentlige myndigheter og Frivillighet Norge.


Kl 10.40-11.10
Det intelligente kontoret
Hvordan ser den moderne arbeidsplassen ut? Ønsket om en enklere IT hverdag driver frem ny teknologi og nye digitale måter å jobbe på.

Thomas Grønlie er ITS direktør i Konica Minolta og lidenskapelig opptatt av hvordan han kan hjelpe virksomheter til å digitalisere og skape en moderne arbeidsplass.


Kl 11.10-11.40
Mobiltelefonen som det nye kontoret
Mobiltelefonen fører til at kontoret er «der du er». Mobilen kan sørge for bedre arbeidsflyt og kjappere saksbehandling.

Martin Pettersson er Hardware manager i Telia Business. Han er engasjert i både å bistå kunder i hvordan mobiltelefonen kan brukes effektivt som arbeidsredskap, men kanskje vel så mye å fokusere på sikkerhetsaspekter rundt bruk av mobiltelefon.


Kl 12.40-13.05
Google – lar giveren finne deg og deg finne giveren
Google er en ledende kraft for innovasjon og samfunnsutvikling. I dette foredraget får vi et innblikk i hvordan samfunnet endrer seg, og hvordan Google møter de nye behovene - og mulighetene - som oppstår.

Kristin Ellingsen er Google Org ambassadør i Norge, og jobber med å utvikle Googles  tilbud til frivillige organisasjoner. Hun var en av de første ansatte i Google Norge og har jobbet i 12 år blant annet med å digitalisere norske kunder.


Kl 13.05-13.30
Vipps – hvordan erstattes kontantene, avtalegiroene og kollektbøssa?
Når de fleste givere lar lommeboka ligge hjemme, er Vipps bra å ha. Hvordan jobber Vipps for at det skal bli enda enklere å gi og motta betaling gjennom mobilen?

Ingebjørg Melien Øra er produktsjef i Vipps og jobber med løsninger for små bedrifter, organisasjoner og lag. Hun har ellers bakgrunn fra sentrale stillinger hos Finn og Halogen.


Kl 14.00-14.30
Når teknologien spiller på lag med solen
Solenergi er den raskeste voksende energikilden i verden, med hensyn på energiskaping. Hvilke muligheter gir dette frivillige og ideelle organisasjoner?

Thor Christian Tuv er daglig leder i Solenergi FUSen AS og en «solenergientusiast». Han ønsker gjennom sitt selskap å bidra til et bærekraftig samfunn. En del av denne løsningen for å bedre fremtiden er å bygge gode solenergianlegg.


Kl 14.30-15.00
Forsikring og tingenes internett
Fremveksten av IoT-teknologi (internet of things) forventer å transformere tradisjonelle forretningsmodeller i forsikringsbransjen, Hva vil det bety for kundene?

André Holtan, Avanzus, har de siste tjue årene jobbet i skjæringspunktet forretningsutvikling og IT. De siste årene har mye fokus vært på de nye forretningsmodellene som muliggjøres av «internet of things (IoT)» og «kunstig intelligens (AI)».


Kl 15.00-15.30
Fest sikkerhetsbeltene – kommer algoritmene til å ta oss? Hva bør frivillig sektor forberede seg på for fremtiden?
Kunstig intelligens er her for å bli. Denne kraftfulle teknologien bringer med seg fantastiske muligheter, men reiser også vanskelige etiske dilemmaer. Vi må betrakte fremtiden med et kritisk blikk. Hva er en ønsket utvikling? Hvilken effekt har det at maskiner mer og mer kan gjøre ting bare mennesker kunne gjøre tidligere?

Kristine Beitland er direktør myndighetskontakt hos Microsoft. Hun har vært medlem av regjeringens Digital sårbarhetsutvalg (Lysne I). Beitland har bakgrunn fra Politiet og ledet der blant annet bekjempelse av organisert kriminalitet i Politidirektoratet og vært tidligere direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Kontakt vert

Kåre Hegle