KNIF-Sør seminaret 2017

KNIF-Sør seminaret 2017

Lederseminaret er for inviterte beslutningstakere i våre medlemsorganisasjoner. Arrangementet er en nyttig møteplass for deg med en sentral lederposisjon.

Sted: Kristiansand 7. september
Tidspunkt: Torsdag 7. september fra kl 10.00 til 22.30
Påmeldingsfrist: Fredag 16. juni

Hotellovernatting og reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Invitasjon blir sendt pr e-post. Har du ikke mottatt denne innen 30. mai, kontakt gjerne Karl Gunnar Opdal, e-post: opdal@knif.no

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818