Banktjenester for ansatte

Banktjenester for ansatte

Tilbud på lånBli kunde

Avtalen med Sparebanken Sør gir deg som er ansatt i fast stilling et unikt tilbud om banktjenester med gunstige vilkår på lån og innskudd. Sparebanken Sør er en frittstående sparebank med hovedkontor i Kristiansand.

Sparebanken Sør tilbyr ansatte i medlemsorganisasjonene:

Sparebanken Sør foretar kredittsjekk ved opprettelse av kundeforhold.
Knif Innkjøp er finansagent for Sparebanken Sør.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818