Banktjenester for virksomheter

Banktjenester for virksomheter

​Alle medlemsorganisasjonene og ansatte i Kristen-Norge kan nyte godt av avtalen med Sparebanken Sør – en avtale med stordriftsfordeler.

​Sparebanken Sør tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Blant markedets beste rentevilkår på utlån og innskudd
  • Rabatt på bankgebyrer
  • Kartlegging av banktjenester og behov
  • Forslag til konsernkontosystem
  • Opplæring og bruk av tjenester
  • Gamle kontonummer kan beholdes i overgangsfasen
  • Tilrettelegging og gjennomføring av bankbytte

For informasjon om detaljert prisoversikt kreves innlogging i boksen til høyre. Mangler du passord? Kontakt oss i Knif Innkjøp.

Sparebanken Sør har god økonomi og solid egenkapital. Hovedkontoret er i Kristiansand. Banken har i mange år satset på frivillige organisasjoner og kristne tros- og kirkesamfunn. 

KNIF – en prioritert kundegruppe

Medlemsorganisasjonene og virksomhetene i Knif Innkjøp er en prioritert kundegruppe i Sparebanken Sør. Dette gir særskilt god behandling og oppfølging fra banken sin side.

Klikk på "søk om å bli kunde nå"-knappen

Send inn utfylt registreringsskjema for søknad om å bli kunde i Sparebanken Sør. Registreringsskjemaet finner du under knappen "søk om å bli kunde nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Sparebanken Sør har mottatt utfylt søknadsskjema, vil du bli kontaktet innen tre virkedager.

Banktjenester for ansatte hos medlemsorganisasjonene

Er du ansatt i en av våre medlemsorganisasjoner og i fast stilling, kan du benytte vår avtale med Sparebanken Sør. Trykk her for mer informasjon om avtalen for ansatte.


Knif Innkjøp er finansagent for Sparebanken Sør.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818