Pensjon

​​Knif Innkjøp sin samarbeidspartner på tjenestepensjon er DNB Liv. De fleste av våre medlemmer har innskuddspensjon, men avtalen omfatter også ytelsespensjon.

 • Tjenestepensjon er lovpålagt etter visse kriterier (lov om obligatorisk tjenestepensjon fra 1. januar 2006)
 • Innmelding skjer ved ansettelsesdato og gjelder alle over 20 år og i minst 20 % stilling
 • Utmelding skjer når man fratrer stillingen. Fripolise gis alle ansatte med mer enn 12 måneders medlemstid

DNB Liv tilbyr medlemsorganisasjonene:

 • Store besparelser på kostnadssiden ved å ha mange arbeidstakere i én avtale
 • God avkastning på innestående midler
 • Knif Innkjøp fungerer som et forsterkende serviceledd og samarbeider med DNB Liv om å gi arbeidsgivere og ansatte rådgivning og informasjon
 • Egne informasjonssamlinger for KNIF-medlemmer for å informere om endringer og nyheter

Sjekk gjerne din pensjonsavtale

Nå er det blitt mye enklere å få full oversikt over din pensjon. Trykk her for å logge deg inn og du kommer rett til "Min pensjon".

 • Her kan du velge risikoprofil
 • Du kan få en beregning over hva du kan forvente i pensjon
 • Se hvordan midlene har økt med avkastning

Mer informasjon

Kontakt gjerne Erik Wilberg, Knif Innkjøp om du har spørsmål til din pensjonsavtale eller om du er arbeidsgiver som vurderer å benytte avtalen.


  Her er en video som gir informasjon om DNBs nettløsning for pensjon:  Ta gjerne kontakt med oss i Knif Innkjøp for mer informasjon.

  Klikk på "registrer deg nå"-knappen

  Send inn utfylt registreringsskjema som du finner under knappen "registrer deg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt registreringsskjema, vil du bli kontaktet innen kort tid. Tilslutningen innebærer ingen plikt til å gjøre bruk av avtalen, men DNB Livsforsikring gis rett til å markedsføre avtalen direkte.

  Relevante avtaler

  Kontakt Knif Innkjøp

  Erik Wilberg
  404 08 987

  Kontakt DNB Livsforsikring

  Nils Erik Ormberg
  901 19 237