Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

​Gjennom Danske Invest kan medlemsorganisasjonene og virksomheter investere innenfor en portefølje av kvalitetssikrede fond. For dere som ønsker å investerer bredere, gir avtalen samtidig en tilfredstillende fleksibilitet.

Danske Invest tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Individuell avtale
  • Individuell rådgivning i forkant av investeringene
  • Månedsrapport tilsendt med markedskommentarer
  • Avkastnings- og beholdsrapporter elektronisk
  • Aktivaklasser; norske pengemarkedsfond, norske obligasjonsfond, aksjefond

Danske Invest har solide forvaltere og gode fond. De bruker mye ressurser for å sikre at de driver i samsvar med egen policy for etikk og samfunnsansvar.

Danske Invest  er en del av tilbudet innen kapitalforvaltning i Danske Bank konsernet. Formålet er å forvalte verdipapirfond og utøve aktiv forvaltning av investores portefølje, både på individuell basis og etter fullmakt overfor det institusjonelle og private sparemarkedet i Norge.

Aktuelle fond:

Klikk på "registrer deg nå"-knappen

Send inn utfylt registreringsskjema som du finner under knappen "registrer deg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt registreringsskjema, vil du bli kontaktet innen kort tid. Tilslutningen innebærer ingen plikt til å gjøre bruk av avtalen, men Danske Invest gis rett til å markedsføre avtalen direkte.

Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818

Kontakt Danske Invest

Rolf Christian Ugelstad
908 72 161