Berendsen Tekstil Service AS

Berendsen Tekstil Service AS

Berendsen Tekstil Service AS er en av Norges største leverandør av arbeidstøy, service og matter. De leverer komplette løsninger for tekstilservice og vaskeritjenester til alle typer bransjer og tilbyr alt fra kokketøy til helsetøy, til inngangsmatter, mopper, kluter og mye mer.

Berendsen Tekstil Service AS tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Gode KNIF-priser og betingelser
  • Bredt sortiment og unike produkter
  • Fleksibilitet i leveransesystemet, skiftintervaller tilpasset enhver bruk
  • En leverandør som setter miljøet og bærekraft høyt

Miljø og samfunnsansvar

Berendsen Tekstil Service AS har rutiner og systemer som sikrer en lav miljøbelastning ved utførelse av sine leveranser og er sertifisert iht. NS-EN-ISO 14001. Kvalitet oppfattes ikke bare som en egenskap knyttet til et plagg eller en matter, men innbefatter også service, nyskapning, nærhet og tillitt til sine kunder, og ikke minst vern av det ytre miljøet.

De har sporbarhet på alt fra produksjon til kassering av matter og tekstiler. Når de benytter eksterne leverandører er kravene som stilles til miljø, helse, sikkerhet og etisk opptreden svært strenge. Vaskeriene til Berendsen er Svanemerket og de er medlem hos Grønt Punkt Norge og RENAS.

Hvordan bli kunde og få KNIF-rabatter?

Send inn utfylt registreringsskjema som du finner under knappen "registrer deg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt registreringsskjema, vil du bli kontaktet innen kort tid.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Berendsen Tekstil Service AS

Camilla Svensson
484 66 868