Anticimex

Anticimex

Anticimex tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, mattrygghet, bygningsmiljø og slukkeanlegg på en systematisk og effektiv måte – i henhold til myndighetenes krav og internkontroll.

Anticimex tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Skadedyrkontroll og mattrygghet
  • Montering av automatisk slukkeanlegg
  • Landsdekkende leverandørnett
  • Spesialkurs; Skadedyr- og forebygging, vedlikehold av bygg, næringshygiene og mattrygghet
  • KNIF-priser

Skadedyravtale

Ved hjelp av observasjoner på stedet vil Anticimex bidra med praktiske råd og tips for å unngå problemer med skadedyr. Mye av fokuset ligger i å identifisere fremtidige farer og å forebygge. Anticimex bidrar til å holde virksomheten fri for skadedyr, både med forebyggende inspeksjoner og tiltak, samt akutt når det er behov for det. Alle inspeksjonene følges av en skriftlig rapport som gir god dokumentasjon og oversikt over hva som bør utføres av forbedringstiltak. I en skadedyravtale inngår inspeksjoner og bekjempelser – uansett hvor mange utrykninger som skjer, betaler du den samme prisen. Anticimex har kontorer spredt over hele landet slik at de alltid kan være raskt på plass.

Mattrygghetsavtale

Alle som håndterer mat eller produkter som kommer i kontakt med næringsmdler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal hånderes trygt. Ved å jobbe med HACCP og egenkontrollprogram, minimeres risikoen for å forårsake matforgiftning. Anticimex sørger for at forhold som negativt kan påvirke næringsmidlenes kvalitet avdekkes og utbedres med en mattrygghetsavtale. De hjelper deg med ditt IK-mat system og følger opp hvordan dette fungerer i det daglige arbeidet. Anticimex tilbyr blant annet revisjoner, trådløs temperaturkontroll, produkt- og renholdsprøver.

Slukkeanlegg

Ifølge “Lov om vern mot ulykker” må de som leier eller eier en bygning treffe nødvendige tiltak for å avverge eller begrense skader i en brann. Dette krever et regelmessig, organisert og systematisk brannbeskyttelsearbeid og gir trygghet for dine medarbeidere. Anticimex tilbyr montering av automatisk slukkeanlegg.

Klikk på "Kontakt meg nå"-knappen

Send inn utfylt kontaktskjema, som du finner under knappen "Kontakt meg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt skjema, vil du bli kontaktet innen kort tid.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Anticimex

Jessica Andersson
954 38 513