Anticimex

Anticimex

Anticimex tilbyr tjenester innen skadedyrkontroll, mattrygghet, bygningsmiljø og brannvern. Selskapet er representert i 14 land med over 3 600 ansatte.

Anticimex tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Skadedyrkontroll, brannvern og mattrygghet
  • Landsdekkende leverandørnett
  • Spesialkurs; Skadedyr- og forebygging, vedlikehold av bygg, veggedyrkur, næringshygiene og mattrygghet
  • Spesialpriser

Skadedyravtale

Veggedyr er et økende problem og overnattingssteder er spesielt utsatt. Klager en gjest over å ha fått med seg veggedyr hjem, vil Anticimex påta seg kostnadene med å sanere veggedyrene hjemme hos gjesten. Garantien gjelder også for ansatte ved overnattingsstedet. Med en skadedyravtale får din virksomhet en skreddersydd, miljøvennlig løsning. Anticimex tilbyr blant annet en ubegrenset behandling av veggedyr på overnattingsstedet, forebyggende inspeksjoner og overvåkingssystemer.

Mattrygghetsavtale

Alle som håndterer mat eller produkter som kommer i kontakt med næringsmdler må ha kunnskap om mattrygghet for å vite hvordan maten skal hånderes trygt. Ved å jobbe med HACCP og egenkontrollprogram, minimeres risikoen for å forårsake matforgiftning. Anticimex sørger for at forhold som negativt kan påvirke næringsmidlenes kvalitet avdekkes og utbedres med en mattrygghetsavtale. De hjelper deg med ditt IK-mat system og følger opp hvordan dette fungerer i det daglige arbeidet. Anticimex tilbyr blant annet revisjoner, trådløs temperaturkontroll, produkt- og renholdsprøver.

Brannvernavtale

Ifølge “Lov om vern mot ulykker” må de som leier eller eier en bygning treffe nødvendige tiltak for å avverge eller begrense skader i en brann. Dette krever et regelmessig, organisert og systematisk brannbeskyttelsearbeid og gir trygghet for dine medarbeidere. Anticimex tilbyr kontroll, komplettering og bytte av slokkeutstyr, fotodokumentasjon, brannsikringsutstyr, førstehjelpskoffer/-utstyr og branntegninger.

Klikk på "Kontakt meg nå"-knappen

Send inn utfylt kontaktskjema, som du finner under knappen "Kontakt meg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt skjema, vil du bli kontaktet innen kort tid.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Anticimex

Jessica Andersson
954 38 513