Strøm

Avtalen inneholder nå flere produkter og har ulike grader av fleksibilitet og sikringsgrad. Dette gjør at din virksomhet enkelt kan finne det strømproduktet som er best egnet. Alle produktene har gode KNIF-betingelser.

Fjordkraft tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Knif Sikret 50
  • Knif Spot

Kort om Knif Sikret 50

Ønsker du en stor grad av forutsigbarhet, anbefaler vi Knif Sikret 50. Produktet har sikret halve forbruket på forhånd. Dette gjør at prissvingningene dempes og det blir enkelt å holde oversikten over hvordan kostnadene forløper. Trykk her for mer informasjon og bestilling av Knif Sikret 50.

Kort om Knif Spot

Ved å velge spotavtalen vil prisene følge markedet, uten noen form for prissikring. Dette gjør at du betaler det samme som Fjordkraft kjøper strømmen for. Trykk her for mer informasjon og bestilling av Knif Spot.

Hvordan knytte seg til avtalen?

Trykk her for prisoversikt og bestilling av strøm hos Fjordkraft.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Fjordkraft

Lars Petter Lovik
915 79 686