IT-lisenser

IT-lisenser

​​TechSoup Norge administreres av Frivillighet Norge​ og tilbyr donor programmer for flere av verdens største programvareselskap. For å bli godkjent hos Techsoup Norge må virksomheten være registrert på skatteetatens liste over mottakere av skattefrie gaver, eller registrert i Frivillighetsregisteret.

TechSoup Norge

Det er TechSoup Norge som administrerer og håndterer lisensene (support er ikke inkludert) og du betaler kun administrasjonsutgifter på noen prosent av listepris. TechSoup Norge håndterer både gratis lisenser og rabaterte lisenser og tjenester. Tidligere var det bare Microsoftlisenser som kunne skaffes gjennom TechSoup Norge. Nå er spekteret utvidet og omfatter lisenser fra blant annet Adobe, Autodesk og Bitdefender.

Leie av driftstjenesten Office 365

Når det gjelder leie av driftstjenesten Office 365, kan dette håndteres gjennom vår IT-driftspartner TeleComputing eller direkte med Microsoft. Non-profit lisensen håndteres av TechSoup Norge og bestilles i portalen til Office 365. Der registrerer man seg for et prøveabonnement og får E3 gratis i en måned. Etter denne peridoen, må man velge mellom basistjenesten (E1) gratis, eller E3 rabattert. Det vil være godkjenning hos TechSoup Norge som avgjør om man blir godkjent for dette tilbudet, og de vil avgjøre søknaden i perioden man har gratistjenesten. Et godt tips: Tjenestene fra Microsoft er gratis for basistjenester som går på serverdrift (E1). Skal man ha med lisensene fra Office, så er de rabatterte (E3). Det er mulig å kombinere gratis Office 365 E1 lisenser med gratislisenser av Offiice 2016 pakken gjennom TechSoup Norge.

Alternativer for kjøp av Microsoft programvare og tjenester:

  • Gratis enkelt lisenser gjennom TechSoup-avtalen. Disse bestilles etter godkjenning direkte på techsoup.no
  • Leie av driftstjenesten Office 365 gjennom TechSoup-avtale

Trykk her for å registrere din organisasjon i TechSoup Norge.

Frivillighetsregisteret

Alle enheter som er registrert i Frivillighetsregisteret, vil kunne registrere seg hos TechSoup Norge. Er et lokallag registrert i Frivillighetsregisteret, vil man kunne motta støtte uavhengig av om hovedorganisasjonen allerede har fått programvare. For å kunne handle lisenser må hver avdeling som skal handle registrere organisasjonen. Det er visse restriksjoner på antall lisenser per enhet fra blant annet Microsoft. 

Kontakt gjerne vår IT-rådgiver Jofred Nesje for mer informasjon.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt TechSoup Norge

Kontaktskjema