Telefoni

Vår avtale med Get TDC gir optimal forutsigbarhet og kostnadskontroll. Get TDC er en del av TDC konsernet som er størst i Norden på TV, nest størst på bredbånd og tredje størst på mobil.

Get TDC tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Komplett og fleksibel skybasert telefoniløsning uten installasjon
  • Attraktive priser inkludert sikringsmekanismer mot fakturering av overforbruk
  • Forutsigbare kostnader. Betal for det dere benytter og skaler løsningen etter behov
  • Én felles datakvote som fordeles til brukerne etter behov og gir bedre utnyttelsesgrad
  • Skybaserte tjenester tilpasset den enkelte organisasjon uten investeringer for å komme i gang
  • Bedriftsnettløsning med mulighet for å inkludere mobilnummer fra andre operatører, inkludert en felles svartjeneste. Dette gir nye muligheter for frivillig tjeneste.
  • Avansert sentralbordløsning som håndterer samtalestyring til køer og servicenummer, integrasjoner mot kalender, opplysningstjenester og SMS, alt levert i et brukervennlig grensesnitt
  • Mobil og IP-telefoni kombineres helt fritt - Erstatter hussentraler og ISDN/ISDN UTèr

Service og support

Service og support er også en viktig del i avtalen og medlemsorganisasjonene er sikret en høy servicegrad. Dette innebærer blant annet prioritert kundesupport. Alt for å sikre at dere benytter minst mulig tid og ressurser i forbindelse med telefoni.

Avtalepriser

For detaljert prisinformasjon, kreves innlogging (se innloggingsboks til høyre). Mangler du passord? Kontakt oss i Knif Innkjøp.

Administrasjonsweb

Administrasjonsweben inneholder alt man trenger for å holde orden på bedriftens telefoniløsninger. Kostnadskontroll er svært viktig for enhver bedrift, og TDCs administrasjonsweb  gir blant annet mulighet for full oversikt over kostnader og alle fakturadetaljer, samt administrasjon av bedriftsnettløsningen. Bedriften kan selv sørge for kostnadsfordeling internt i egen organisasjon.

Prosedyre for oppsigelse av nåværende teleavtale

For å benytte avtalen med Get TDC, må du si opp eksisterende teleavtale. Trykk her for mer informasjon om prosedyre for oppsigelse.

Klikk på "registrer deg nå"-knappen

Send inn utfylt registreringsskjema som du finner under knappen "registrer deg nå" øverst ved bildet, eller trykk her for å komme til skjemaet. Når Knif Innkjøp har mottatt utfylt registreringsskjema, vil du bli kontaktet innen kort tid.

Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Get TDC

Salg
945 09 146

Kontakt Get TDC

Prioritert support
21 54 56 43

Kontakt Get TDC

Standard support
02150


Get TDC priser

Passord :