Renholdsprodukter

Renholdsprodukter

Med over 180 år i bransjen har Lilleborg opparbeidet en sterk fagkompetanse som kommer deg som kunde til gode. Lilleborg har produktene og systemene som kreves for å kunne legge til rette for at du som kunde får en bedre, mer effektiv og lønnsom drift.

Lilleborg tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Hjelp og veiledning fra en lokal salgsrepresentant
  • Kursing av personell
  • Utlån av doseringsutstyr på større kantiner som benytter seg av Lilleborg produkter
  • Hjelp til å utarbeide renholdsplaner tilpasset ditt brukersted

Lilleborg har blant annet fokus på:

  • Utvikling av effektive, innovative og bærekraftige produkter og systemer som bidrar til større effektivitet, mer lønnsom drift og økt verdiskaping for deg som kunde.
  • Kompetanseutvikling generer vekst og er en viktig investering i fremtidig avkastning. Lilleborg har en egen fagavdeling som tilbyr kurs og opplæring innen alle former for profesjonelt renhold og hygiene.
  • Kortreist produksjon. Lilleborg har fabrikk i Norge og egen utviklingsavdeling som jobber med produktutvikling og innovative systemer.
  • Bærekraftig verdiskaping. Utvikling av optimaliserte rengjørings- og hygienesystemer som begrenser miljøbelastningen ved din virksomhet er ett prioritert fokus. I 2015 vant Lilleborg EcoOnline Award for godt og viktig arbeid med kjemikalier.

Besøk eller hjelp til din virksomhet?

Kontakt gjerne Lilleborg direkte (oversikt nederst til høyre), hvis du ønsker hjelp eller veiledning fra en av Lilleborg sine representanter.

Kjøp av produkter

Produktene fra Lilleborg får du kjøpt gjennom Staples og Norengros.

For dere som benytter avtalene på storhusholdning er produktene også tilgjengelig hos ASKO og Servicegrossistene.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Lilleborg

Marius Wilberg
454 13 850