Gourmetcompagniet

Gourmetcompagniet

Gourmetcompagniet er en kvalitetsbevisst produsent og leverandør av blant annet majonesbaserte salater, sauser og sildeprodukter. Kravet til nyvinning og kvalitet har resultert i bred erfaring med å framstille spesialdesignede produkter i stor og liten skala. Selskapet ble etablert i 2000 og har nærmere 20 ansatte.

Gourmetcompagniet tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Høy kvalitet i alle ledd
  • Spesialprodukter i stor og liten skala
  • Fokus på produktutvikling
  • Produktene selges gjennom ASKO og Servicegrossisten
  • Litt Bedre-produkter

Gjennom kreativ produktutvikling ønsker Gourmetcompagniet at kundene opplever selskapet ikke bare som en produsent og leverandør, men også en samarbeidspartner hvor det kan diskuteres alternative produktideer på bakgrunn av erfaring og etterspørsel.

Merkevaren "Litt bedre"

Gourmetcompagniet produserer også merkevaren "Litt bedre". Dette er produkter som skiller seg ut fra hva som ellers finnes i markedet. Produkter ligger i det øvre sjiktet på kvalitet og smak.

Mer informasjon

Trykk på logen til høyre og du kommer til deres nettside. Der finner du blant annet produkt- og nyhetsoversikt.

Til høyre finner du også årets produktkatalog og kampanjeprodukter.

Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore B. Risdal
404 05 994

Kontakt Gourmetcompagniet

Siri Bermann Lossius
920 49 324