Rørosmeieriet

Rørosmeieriet

Rørosmeieriet startet i 2001, for å videreføre driften ved det tidligere TINE Midt-Norge anlegget på Røros.

Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

Rørosmeieriet er et heløkologisk meieri, dvs. at de utelukkende produserer økologiske meierivarer. I dag er det nærmere 30 ansatte ved Rørosmeieriets avdelinger på Tolga og Røros.

I produksjonen legges det til grunn at økologiske råvarer fortjener en mest mulig skånsom behandling. Denne produksjonsmetoden gir en kvalitet som ivaretar mest mulig av råvarenes opprinnelige egenskaper.

Rørosmeieriet tilbyr medlemsorganisasjonene:

  • Økologiske meieriprodukter av høy kvalitet
  • Produktene "Røros Smør" og "Røros Rømme" har vunnet kategorien "Beste Meieriprodukt" i "Det Norske Måltid"
  • Salg gjennom ASKO og Servicegrossistene
  • Tilbyr gode råd om hvordan produktene kan brukes på ditt kjøkken
  • Flere spesialitets- og beskyttet betegnelse produkter

Mer informasjon

For mer informasjon om Rørosmeieriet, trykk på logoen til høyre og du kommer til deres nettside. Der finner du blant annet produktoversikt og kontaktinformasjon.


Relevante avtaler

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore B. Risdal
404 05 994

Kontakt Rorosmeieriet

Dagfinn Pedersen
911 64 054