Økonomi- og regnskap

Økonomi- og regnskap

Dette forumet er for deg som jobber innen fagområdene innkjøp, administrasjon eller økonomi.

Foredragsholdere er Christine Lundberg Larsen, Hans Christian Ellefsen, Leif Åge Aabø og Terje Tveit.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Sirkulær økonomi er den nye økonomien – du som jobber med regnskap og økonomistyring har en nøkkelrolle
Hvilke utfordringer møter vi og hva gjør vi? Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn. Sirkulærøkonomi og bærekraftsrapportering er våre hovedspor i dette arbeidet. Regnskapsbransjen har en viktig i rolle i det grønne skiftet, og som virksomhetenes nærmeste rådgiver vil regnskapsførerne veilede og orientere om krav og muligheter, og sikre bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Regnskapsbransjen betjener rundt 70 % av norsk næringsliv. Christine har gjennom mange år som toppleder en omfattende erfaring med kulturbygging, endringsreiser og innovasjon. Hun har et brennende engasjement for og er pådriver i omstillingen til et bærekraftig næringsliv og en sirkulær økonomi. For å lykkes trenger vi innovasjon i nye forretningsmodeller, noe som påvirker bokføringen og økonomistyringen. Her har regnskapsbransjen en viktig rolle.


Kl 13.30-14.15
Bærekraftsrapportering – hvordan jobbe med dette i praksis
Mange tar til orde for at bærekraftsrapportering er fremtidens viktigste rapportering fra virksomheten til ledelsen og omgivelsene. Alle analyser sier imidlertid at bærekraftsrapportering i dag er umodent og noe tilfeldig utført. Vi hører også at bærekraftsrapportering kun er aktuelt for store selskaper. Hvilke prinsipper og standarder skal ligge til grunn? Hvordan lages en relevant bærekraftsrapport? Hvordan starter vi, og hvilken teknologi og kompetanse må til? Er det kun for de store? Dette og andre temaer vil bli gjennomgått i foredraget.

Hans Christian Ellefsen er statsautorisert revisor, CISA og CRISC. Han har bakgrunn som partner i både PWC og EY før han begynte i Regnskap Norge. I tillegg til revisjon, regnskap og risikostyring har han jobbet med utvikling av bransjespesifikke teknologiske løsninger. I de siste årene har sirkulær økonomi og bærekraft blitt en større del av hans hverdag, herunder gjennom deltakelse i regnskapsklyngen for sirkulær økonomi, et in initiativ fra Regnskap Norge og Høyskolen i Innlandet, og gjennom å ha fagansvaret for bærekraftsrapportering.


Kl 14.45-15.30
Økonomistyring og rapportering i ideelle organisasjoner
Foredraget fokuserer på hvordan økonomifunksjonen i ideelle virksomheter kan brukes og utvikles for å gi bedre informasjon
og en merverdi for beslutningstakere i organisasjonen. I tillegg vil foredragsholderne snakke om intern og ekstern rapportering
av finansiell informasjon fra virksomheten; hvilke behov har styre og ledelse i en ideell organisasjon for økonomisk rapportering?
Hvordan skal regnskapet gi best mulig informasjon til medlemmer, givere og offentlige tilskuddsytere?

Leif Åge Aabø er utdannet statsautorisert revisor og er oppdragsansvarlig revisor i BDO. Han reviderer flere av Norges største ideelle organisasjoner innenfor bistandssektoren og innenfor tros- og livssynssamfunn. Arbeidet innenfor bistandssektoren omfatter flere granskningsoppdrag på vegne av Utenriksdepartementet og Sentral Kontrollenhet i Øst- og Sørøst Afrika. Han er medlem av BDOs nasjonale bransjegruppe for ideelle og samfunnsnyttige organisasjoner.

Terje Tvedt er nasjonalt fagansvarlig for revisjon i BDO og ansvarlig for revisjonstjenester til offentlig sektor. Han var tidligere Regional Audit Adviser for BDO i Norden og Baltikum og har vært medlem av BDOs globale Audit Steering Committee.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli