Eiendom

Dette forumet er for deg som jobber innenfor fagområdet eiendom og drift.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Bærekraft som del av eiendomsdriften
Eiendomsdriften i en stor kommune har mange fellestrekk med den vi finner i våre medlemsorganisasjoner. Bygningsmassen skal dekke en rekke behov innen helse, utdanning, kultur og kontor mm. Det stilles større krav til fleksibilitet for bruk av byggene fremover, og vi må tenke nytt innen flerbruk og arealutnyttelse.  Alder og vedlikehold spriker, behov og finansiering matcher sjelden og alt skal driftes bærekraftig. På knif:dagen forteller eiendomsdirektør i Bærum Kommune, Kristin Fagerhaug, om bærekraftig eiendomsdrift i en av landets største kommuner.

Kristin Fagerhaug har bred erfaring fra byggenæringen og eiendomsbransjen gjennom drøyt 25 år. De siste ti årene som eiendomsdirektør blant annet i Omsorgsbygg, Boligbygg (i Oslo kommune) og Norges Bank. Utdannet siv.ing/bed.øk.


Kl 13.30-14.15
Hvorfor kildesortere og nytter det?
I en verden hvor klima og bærekraft er i søkelyset er avfallshåndtering blitt et viktig tema i debatten. Avfall er ikke lenger søppel, men verdifulle ressurser som skal inn i en sirkulær økonomi. Helena kommer til KNIF-dagen for å gi oss svar på det mange lurer på; nytter det egentlig å kildesortere?

Helena Willumsen har lang erfaring fra avfallsbransjen, og engasjerer seg sterkt for å vise kunder at bærekraftige løsninger også er fremtidens løsninger.


Kl 14.30-15.30
Digital eiendomsdrift
I en tid med oppmerksomhet rundt temaene klima og bærekraft, er det viktig at vi finner løsninger som reduserer klimaavtrykket til næringseiendommer. Hvordan skal vi gjøre nytte av ny teknologi og stadig økende digitalisering til en mer effektiv drift av tekniske anlegg og bli mer klimasmart? Hvilke avtaler og standarder er viktige for de digitale løsningene?

Karl Reidar Renaas har 35 års erfaring innenfor automatisering og energioptimalisering av byggetekniske anlegg.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli