HR og personal

HR og personal

I dette forumet følger du et opplegg over tre timer hvor vi går grundig inn i personvern for HR-funksjonen.

Du får råd og tips til hvordan personvernhensyn kan tas i HR-arbeidet, og det vil bli en workshop for å komme i gang med blant annet rutineskriving. Deltakerne på forumet inviteres til en egen GDPR-gruppe i Microsoft Teams hvor vi kan dele informasjon og diskutere relevante problemstillinger*

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.

*) Alle som deltar på HR- og personalforum inviteres til å delta i en egen gruppe i Microsoft Teams. Deltakerne må avklare om de har interne retningslinjer i egen organisasjon får å delta på plattformer utenfor organisasjonen.Kl 11.00-11.45
GDPR i HR – grunnleggende personvern med fokus på ansattopplyninger
På HR-forum følger du et opplegg over tre timer med samme foredragsholder.

Arbeidsgivere må i større grad enn før sikre at personopplysninger om sine ansatte behandles på riktig måte, i henhold til EUs personvernforordning GDPR. Strenge regler knyttet til innsamling, oppbevaring og sletting av personopplysninger om jobbsøkere og ansatte, gjør arbeidshverdagen utfordrende for de fleste arbeidsgivere.

I seminaret vil det bli gitt råd og tips til hvordan personvernhensyn kan tas i HR-arbeidet, og det vil bli en workshop for å komme i gang med blant annet rutineskriving.

Kjetil Mogård Bergem er advokat i Deloitte Advokatfirma og holder jevnlig kurs om temaer knyttet til blant annet arbeidsliv og personvern. Han er en engasjert foredragsholder som gir praktiske og forståelige forklaringer på kompliserte regler, og bistår til daglig små og store virksomheter i personvernspørsmål. Han har tidligere forelest i rettslige emner ved Universitetet i Agder.


Kl 13.30-14.15
GDPR i HR: Vanlige HR-problemstillinger
Hvordan skal personvern håndteres i rekrutteringssituasjoner? Hvilke rutiner man bør ha og hvordan de best kan utformes? Hvordan man kan sikre rettighetene til arbeidstakerne og etterlevelsen av disse?
 
Vi ser også nærmere på hvilke personopplysninger man kan ha i personalmappen, hva man kan publisere om egne ansatte på sine nettsider og intranett, og hvordan man skal håndtere bilder av ansatte.


Kl 14.45-15-30
GDPR i HR: Workshop
I workshop-delen vil vi jobbe blant annet med slettefrister for de mest vanlige personopplysningene man oppbevarer, og hvordan man kan fastsette og begrunne egne slettefrister.

Deltakerne får tilgang til et eget verktøy for å strukturere personvernarbeidet. Diskusjonene og deling av nyttig informasjon kan videreføres i Teams-gruppen for deltakerne.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli