IT

Dette forumet er for deg som jobber innenfor fagområdene IT og IKT.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Hvordan kjøpe bærekraftig og sirkulært IT-utstyr?
Hvert år handler offentlig sektor alene for ca. 600 mrd. NOK. Dere som innkjøpere kan bidra til en bærekraftig omstilling av samfunnet gjennom valgene dere tar. Foredraget vil inneholde tips og anbefalinger til hvordan man kan kjøpe PC-er, skjermer og nettbrett som bedre ivaretar klima, miljø, samfunnsansvar og sirkularitet.

Foredraget holdes av Digitaliseringsdirektoratet, statens fagorgan for offentlige anskaffelser. Veiledningen er utarbeidet sammen med en ekspertgruppe av Norges største innkjøpere og store leverandører og brukes i dag i offentlig sektor.

Sarah Fossen Sinnathamby jobber med å fremme bærekraftige anskaffelser i offentlig sektor, med fokus på IKT og transport. Hun er statsviter, og har tidligere jobber med transport og offentlige anskaffelser i Jernbanedirektoratet.


Kl 11.00-11.45
Er sirkulær økonomi innenfor IT bærekraftig?
Go green with black numbers

Er sirkulær økonomi kun et moteord innenfor IKT, eller kan den bli den eneste bærekraftige løsningen innenfor IKT også?
Hvilke elementer er de største truslene overfor denne typen økonomi? Hvordan håndtere trusselen og gjøre den til en mulighet og en fordel?

Jan-Thore Johnsen har jobbet i IT bransjen siden 1988. Han er utdannet innenfor Computer Science fra Universitetet i Bergen.


Kl 13.30-14.15
Kunstig intelligens i ideelle organisasjoner
Skyteknologi har demokratisert tilgang til teknologi – og dette åpner en helt ny verden for alle typer organisasjoner med tanke på innovasjon. Hva vil skyteknologi bety for ideelle organisasjoner? Hvordan går man fram for å bruke dette på riktig måte? Hvorfor velger organisasjoner sky, og hvordan har argumentene endret seg de siste årene? Og hva med sikkerhet, og ikke minst bærekraft?
 

Christopher Frenning er leder for skyplattform og kunstig intelligens i Microsoft Norge. Han har 20+ års erfaring fra programvareindustrien, med bakgrunn innenfor både forretningsutvikling og teknologi. Christopher var med på å bygge en norsk programvarebedrift til en global industrileder. Han er inderlig opptatt av hvordan vi kan øke innovasjonstakten i både store og små norske bedrifter ved hjelp av skyteknologi, og hvordan bølgen av grasrotutviklere vil være med på å endre fremtiden.


Kl 14.45-15.30
IT sikkerhet: Zero Trust – skal jeg ikke kunne stole på folk?
Zero Trust er i ferd med å bli en ny «snakkis» -Men hva er det?
Det er ikke et produkt eller en teknologi, men en reise mot en ny måte å tenke sikkerhet på.

Målet med denne sesjonen er at dere skal få en bedre forståelse for Zero Trust. Dermed kan du avgjøre om dette passer for din organisasjon. Du vil få noen konkrete tips på hvordan man kommer i gang, samt hva som er de neste skrittene på veien.

Christian Nordve jobber som Technical Solution Architect på Sikkerhet i Cisco hvor han har jobbet siden 2011. Han har 20 års erfaring fra IT-sikkerhetsbransjen og sikkerhetsrådgivning. Christian begynte å jobbe med IT-sikkerhet på 90-tallet og har senere jobbet i flere sikkerhetsselskap både i Norge og internasjonalt. Med sin bakgrunn fra forsvaret og senere utdannelse fra BI innen Strategi, Markedsføring og HR fag har Christian fokus på hvordan IT-sikkerhet skal bidra til organisasjonen, styrke mulighetene, ikke begrense dem.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli