Ledelse

Dette forumet er for deg som er topp- eller mellomleder.

Foredragsholdere er Lisa Sivertsen, Heidi Furustøl, Pål Molander og Ole Wilhelm Meyer.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Bærekraftig virksomhet – globalt og lokalt
Kirkens Nødhjelp er en bistandsorganisasjon med programmer i rundt 30 land. Målet er å redde liv og søke rettferdighet. For menneskene de jobber for er en global grønn omstilling livsviktig. De kjemper for at politikere og næringsliv bidrar til dette. Hva så med egen virksomhet? Det kan være vanskelig å være bærekraftig når man jobber globalt og i mange vanskelige kriser hele tiden.

Hvordan skape endring i en global organisasjon, hvor mange ulike hensyn skal veies mot hverandre? Lisa Sivertsen forteller om arbeidet Kirkens Nødhjelp gjør for å bli stadig mer bærekraftige i sin egen virksomhet.


Kl 11.20-11.45
Ikke kjøp deg trøbbel – 6 effektive trinn mot bærekraftvasking
Virksomhetene vi leder påvirker både mennesker, samfunn og miljø – men vet vi hvordan?

Bærekraftsbølgen skylder over oss, men vet vi egentlig hva bærekraft er, og hvordan vi unngår bærekraftsvasking? Har vi som ledere oversikt over hvor risikoen er størst for at vår virksomhet påfører andre skade? Som medlem av Etikkinformasjonsutvalget har Heidi Furustøl i Etisk handel Norge sittet sentralt i utformingen av forslaget til lov om åpenhet om leverandørkjeder som ble levert i desember 2019. På Knif:dagen gir hun en innføring i hvilket ansvar vi som ledere har for egen virksomhet og våre leverandørkjeder, og 6 effektive trinn som motvirker bærekraftvasking. 

Heidi Furustøl har lang ledererfaring fra frivillig sektor, erfaring fra internasjonale organisasjoner, departement og direktorat. Hun er utdannet statsviter fra London School of Economics og hun har styreerfaring fra blant annet Europabevegelsen og Transparency International Norge. Furustøl er medlem av det regjeringsoppnevnte Etikkinformasjonsutvalget og sitter også som medlem i Virkerådet.


Kl 13.30-14.15
Arbeidsmiljøet – det glemte gullet?


Kl 14.45-15.30
Ansvarlige investeringer
Vi jobber for en god sak, men gjør pengene våre det?

Hvordan kan vi sikre oss at pengene forvaltes ansvarlig? Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets Fond, jobber til daglig med ansvarlige investeringer og er glødende opptatt av temaet. Han gir oss en innføring i temaet, samt muligheter og utfordringer du som leder møter ved implementering av ansvarlige investeringer i egen organisasjon.Ole Wilhelm Meyer har bred leder- og toppledererfaring fra større organisasjoner, først og fremst fra finanssektoren (bank, finans og kapitalforvaltning, samt liv- og skadeforsikring både i Norge og utlandet), handel og kjedevirksomhet (byggevaresektoren), kraftkrevende industri og turist- og overnattingsvirksomhet. I tillegg har han bred og variert styreerfaring fra forskjellige virksomheter i og utenfor Norge, samt fra frivillig arbeid, først og fremst innenfor idrett, kirke og kultur.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli