Mat- og renhold

Mat- og renhold

Dette forumet er for deg som jobber innenfor fagområdene storhusholdning og renhold.

Etter lunsj kan deltakerne velge mellom to parallelle sesjoner.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Hva betyr det at et produkt er bærekraftig?
Vi vet at forbrukere og gjester ønsker bærekraftige produkter men hva er det som må være hensyntatt for at et produkt skal kalles bærekraftig? Arbeideres situasjon, klimaavtrykk, plast og emballasje, økologi og sprøytemidler, forvaltning av fiskeriressurser er bare noen av mange elementer som kommer inn under bærekrafts-tematikken. Vi ser litt nærmere på disse utfordringene.

Bjart Thorkil Pedersen har arbeidet med bærekraft i NorgesGruppen i ni år, han har bred erfaring fra næringsliv men har også arbeidet i en hjelpeorganisasjon i Bangladesh i 18 måneder.  


Kl 13.30-15.30
Valg 1: Deilig er jobben
Knapt noe er så deilig og motiverende som å skape noe sammen med andre. Med både vitenskap og humor viser han hva som gjør noen arbeidsfellesskap mer harmoniske og produktive enn andre.

Sesjonen går over to foredragstimer fra kl 13.30-15.30 med pause.

Kjetil Hasselberg er en kjent komiker som med faglig tyngde gjør komplekse temaer jordnære og enkle å forstå.


Kl 13.30-15.30
Valg 2: Hvorfor får vi vondt?
Med dette foredraget ønsker vi at du skal få kunnskapen som trengs for å ta smarte valg og en hjelp til å se sammenhengen mellom arbeidet man utfører og den risikoen det gir for belastningsplager.

Sesjonen går over to foredragstimer fra kl 13.30-15.30 med pause.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli