Bistand

Dette forumet er for deg som jobber innenfor fagområdene bistand.

Vi tar forbehold om at det kan forekomme endringer i programmet.Kl 11.00-11.45
Digitalisering og utvikling – muligheter og fallgruver
Digitalisering byr på en rekke muligheter for bistandsbransjen, og kan potensielt bidra til å styrke egen administrasjon i form av økt effektivitet, kontroll og kommunikasjon. Ny teknologi kan også bidra til å styrke effekt og oppskalering av programmene. Samtidig er det lett å gå seg vill i skogen av potensielle muligheter, apper og ny teknologi, og spørsmålet blir hvordan man kan tilrettelegge for en tilpasset digitalisering som reflekterer bistandsorganisasjonenes reelle behov. Hvordan kan digitalisering bidra til smartere bistand som når flere, og på en bedre måte?

Foredraget er en innledning til panelsamtalen


Elisabeth Fosseli Olsen leder KPMGs International Development Advisory Services (IDAS) innovasjonsteam. Hun er ekspert på innovasjonsprosesser og digital utvikling, med omfattende erfaring fra rådgivning, evaluering, utvikling og implementering av offentlige innovasjonsvirkemidler rettet mot humanitær- og bistandssektoren.

Knut Olav Lakså leder KPMG IDAS' team på næringsutvikling og strategiske partnerskap, og har lang fartstid fra Norad og UD. De siste årene har han særlig fokusert på samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor innen bistand, inkludert innovasjon og digitalisering innen bistand.


Kl 11.20-11.45
Panelsamtale: Digitalisering og utvikling
Digitaliseringen gir store muligheter for utviklingsbransjen, men hvordan ser aktørene på mulighetene og utfordringene?

Panelsamtalen ledes av assisterende generalsekretær i Digni, Elizabeth Walmann.

Deltakere er Kari Moe Jacobsen fra Norad og Kristine Storesletten Sødal fra Strømmestiftelsen

Kari Moe Jacobsen er programkoordinator for Digitalisering for utvikling i Norad. Hun er også gjesteforeleser på Erasmus Mundus-programmet PIONEER (Master of Science in Public Sector Innovation and e-Governance). Hun har tidligere internasjonal erfaring innenfor akademia, offentlig sektor og sivilsamfunn, bl.a. fra Mexico og Thailand og har en PhD i entreprenørskap og innovasjon og en MPhil i utviklingsstudier.

Elizabeth L. Walmann er assisterende generalsekretær i Digni, paraplyorganisasjonen for 20 norske misjonsorganisasjoners langsiktige bistandsarbeid. Hun har tidligere jobbet med kapasitetsbygging av riksrevisjoner, sivilt samfunn og grasrotaktivister i Sør.


Kl 13.30-14.15
Bruk av blockchain & smart-kontrakter for bistandsorganisasjoner
Foredraget tar for seg hvordan blockchain-teknologi og smart-kontrakter øker transparens, reduserer kostnader og åpner opp for nye produkter og tjenester. Videre ser vi på hvordan veldedige organisasjoner allerede har tatt teknologien i bruk i dag og hvordan vi forventer videre bruk.

Niklas har gjennom studier og jobb arbeidet med blockchain-teknologi i over 5 år, fra strategi og forretningsmessig nivå, til teknisk utvikling og programmering. Til daglig jobberhan med å bistå kunder med opplæring og strategiske spørsmål relatert til blockchain og smart kontrakter, deltar på regnskap og revisjonsoppdrag som involverer kryptovaluta og diverse  organisatoriske oppgaver i BDO sitt internasjonale nettverk som involverer blockchain-teknologi.


Kl 14.45-15.30
Digitalization of project management using "IMPACT System" Case from Rigth to Play Libanon
Ved å ta i bruk monitoreringsverktøyet IMPACT System kan Right to Play i Libanon og Jordan detaljert følge beslutninger, godkjenninger, finansiering og output i sanntid eller nær sanntId. Innføringen av systemet har forenklet rapporteringsprosessen og økt kvaliteten på rapporteringen.

IMPACT System er utviklet av en lokal bedrift i Jordan i nært samarbeid med det lokale kontoret til Right to Play. I Organisational Review of Right to Play til Norad (2018) fremheves det at landene som benytter systemet trenger mindre tilsyn enn de andre landene, og det anbefales at organisasjonen tar systemet i bruk i flere land.

Foredraget er på engelsk.

Milia Jebran jobber til daglig med planlegging, implementering og oppfølging av prosjektene "Right To Play" har i Libanon. Hun er også ansvarlig for internopplæring og oppfølging av IMPACT systemet.

Kontakt knif:dagen 2020

Cecilia Sbertoli