Om KNIF

Om KNIF

KNIF er Kristen-Norges administrative verktøykasse. Pr i dag består KNIF av Knif Trygghet Forsikring AS, Knif Regnskap AS, Knif Innkjøp og Knif Fundraising. Vi er i utvikling og kommer til å lansere flere forretningsområder i årene fremover.

Knif Trygghet Forsikring AS

leverer forsikringsprodukter for både organisasjoner og private. Selskapet er eid av 55 kristne organisasjoner.

Knif Regnskap AS

utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for mange misjonsorganisasjoner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner.

Knif Innkjøp

fremforhandler avtaler på en rekke varer og tjenester. Vi foretar ikke selve innkjøpet, men tilbyr innkjøpsavtaler som medlemmene kan dra nytte av. Ved å benytte seg av avtalene vil besparelsene kunne bli betydelige! I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser.

Knif Fundraising

Markedets mest spennende løsninger, integrert med regnskap og banebrytende prismodell. Trykk her for mer informasjon.


Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30

Kontakt Knif Trygghet Forsikring AS

post@kniftrygghet.no
23 68 39 00

Kontakt Knif Regnskap AS

kontakt@knifregnskap.no
404 32 400

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer
934 11 042