Rapport fra årsmøtet 2016

Rapport fra årsmøtet 2016

Årsmøtet for KNIF ble avholdt 25. april på Scandic Oslo Airport. Den viktigste saken var hvilken selskapsform KNIF skal ha i fremtiden.

Styrets forslag var at KNIF trinnvis omdannes til et aksjeselskap og at det i løpet av høsten 2016 avholdes et ekstraordinært årsmøte der endring av organisasjonsform vedtas. Det ble en frisk diskusjon underveis, og flere delegater valgte å ta ordet under debatten. Styrets forslag ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Overskudd på over 2 millioner kroner

Direktør Fridtjof Gillebo 
kunne presentere et gledelig overskudd på over 2 millioner i 2015. Resultatet ble bedre enn forventet. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter, god kostnadskontroll, og tilbakeføring av en avsetning for merverdiavgift gjort i 2014. Erik Wilberg og Kåre Hegle fra sekretariatet orienterte om arbeidet i 2015, med fokus på videre satsninger i 2016.  

NØS AS ble oppkjøpt av KNIF fra 1. juli 2015 og endret navn til Knif Regnskap AS. Daglig leder Kim Boel Pedersen gav en interessant presentasjon av selskapet. Han kunne også presentere et overskudd på 3,1 millioner før skatt.

Styrevalg

Svein Jacobsen Veland ble gjenvalgt som styremedlem, og Einar Sæther rykket opp 
fra 1. vararepresentant til 
fast styremedlem. Aud Karin 
Hovin ble valgt til ny 1. vara og Per Bjørner Myrbostad valgt til ny 2. vara. Nestleder Marion Gunstveit Bojanowski stilte ikke til gjenvalg. Vi retter en stor takk til Marion for arbeidet hun har lagt ned som styremedlem i KNIF.

Det nye styret består av:

  • Siri Kalvatn
  • Øystein Dahle
  • Per-Endre Bjørnevik
  • Svein Jacobsen Veland
  • Einar Sæther
  • Erik Wilberg (ansattes representant)
  • Aud-Karin Hovin (1.vara)
  • Per Bjørner Myrbostad 
(2. vara)


Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996

Årsrapport KNIF AS

Passord :