Trenger du ekstra renholdsprøver?

Trenger du ekstra renholdsprøver?

Renhold har stor betydning for at det serveres trygg mat. Kvalitetssikring av at renholdet utføres på en tilfredsstillende måte er ekstremt viktig for å redusere sjansen mot matforgiftning og smittespredning.

Er du usikker på om tiltakene du har gjort er nok i disse koronatider? Trenger du ekstra hjelp til at renholdsrutinene følges?

Anticimex kan kvalitetssikre renholdet ved hjelp av ATP-målinger. Du får da umiddelbart bekreftet om overflatene har blitt tilstrekkelig rengjort.


Ta kontakt med Anitcimex om du ønsker et uforpliktende tilbud på renholdsprøver,


Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Anticimex

Kundesenteret
414 14 128