Effektivt og besparende å samle tre avtaler på ett sted

Effektivt og besparende å samle tre avtaler på ett sted

Erlend Løkken startet på Ringen Rehabiliteringssenter for drøyt fire år og oppdaget da at de hadde veldig mange leverandører å forholde seg til, noe som var både dyrt og ressurskrevende. De fikk derfor fremforhandlet en god avtale med Anticimex innen brann, matsikkerhet og skadedyrkontroll og ble en av deres første totalkunder i området.

– Jeg forholder meg nå kun til noen få personer fra Anticimex og som jeg er i løpende dialog med. De utfører revisjonene og gir opplæring og/eller undervisning. Et annet punkt som også var viktig for oss var den lokale tilknytningen i nærmiljøet, forteller han.

Skadedyrkontroll

– To ganger i året kommer serviceteknikeren for kontroll av skadedyr, og de kommer på ekstrabesøk ved behov uten ekstra kostnad. Det kan være at det har gått mus i en av utefellene, eller at vi har fått maur i huset. Heldigvis har vi ikke hatt veggedyr.

Brannvern og øvelser

– Brannverninstruktøren kommer her to til tre ganger pr. år og hvor vi for eksempel kan ha en varslet evakuering, forflytning av pasienter, andre sikkerhetsgjennomganger og/ eller slukkeøvelser. Brann kan jo skje og det viktigste er å ikke få panikk. Da er brannøvelser til god hjelp! Vi har også en brannverndag på sommeren for alle ansatte med praktiske oppgaver og teori, med gode tilbakemeldinger fra de ansatte, sier han.

De får også besøk av en brannverntekniker en/to ganger i året. Personen sjekker og kontrollerer det tekniske anlegget, branndører, samt brannslukkere, rømningsveger ol.

Mattrygghet

To ganger i året kommer det en kontrollør som tar fagrevisjon av kjøkkenet og HACCP. I tillegg til befaringene sendes det inn prøver av mat. – Det som er flott med Anticimex er at alle revisjonsrapportene er samlet på en felles online portal. Der kan jeg lenke direkte til vårt interne kontrollsystemet. Oversikten viser blant annet antall besøk av kontrollørene og eventuelle avvik, forteller Løkken.

Intern evaluering og nytt anbud

– Årlig har vi interne evalueringer av våre leverandører og hvert tredje år tar vi også en gjennomgang av avtaler vi har med de ulike i henhold til vår innkjøpspolitikk. For ett år siden kjørte vi en ny anbudsrunde for brannvern, IK-mat og skadedyr med Anticimex og Rentokil. Begge har jo samarbeidsavtale med Knif Innkjøp, så vi var spent på resultatet. Anticimex kom fortsatt best ut og kunne levere i henhold til vår kravspesifikasjon. I tillegg fikk vi også KNIF-rabatt.

Erlend Løkken forteller at det har få utfordringer med avtalen. – Vi diskuterer selvfølgelig, men samarbeidet er meget godt. Det er kontinuitet og en avtale i utvikling. Selger og instruktørene/revisorene forstår våre behov, sier Løkken avslutningsvis.

Mer informasjon om vår avtale med Anticimex

Trykk her for mer informasjon om vår avtale med Anticimex. Ønsker du å bli kontaktet av Anticimex, trykk her.


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Anticimex

Jessica Andersson
954 38 513