Automatisk slukkeanlegg

Automatisk slukkeanlegg

Frityr- og stekeolje som benyttes i storkjøkken utgjør en betydelig brannrisiko, og kan ikke slukkes med vanlige slukkemidler. Brann i kjøkken kan også fort spre seg til ventilasjonskanaler og videre i bygget.

Nye krav til slokningsanlegg

Alle må ha installert forsikringsgodkjent automatisk slokkeanlegg mot brann i frityr, uansett størrelse på frityrkokeren. Det gjelder også bedrifter som allerede har forsikring. Forsikringsvilkårene lyder: «Kommersielle kjøkken med frityranlegg eller koke- og stekeinnretninger hvor det benyttes olje eller fett, skal ha automatisk slokkeanlegg.»

Brannverntjenester og KNIF-fordeler

Se mer informasjon i brosjyren til høyre om brannverntjenestene Anticimex tilbyr.
Kontakt gjerne Anticimex i dag for å få et godt tilbud på slokkeanlegg.
Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Anticimex

Jessica Andersson
954 38 513