Mentor Medier og KNIF har kjøpt gründerselskapet Bidra AS

Mentor Medier og KNIF har kjøpt gründerselskapet Bidra AS

KNIF har det siste halvåret arbeidet med utvikling av et eget forretningsområde innen fundraising og innsamlingsarbeid. Et resultat av dette er at Mentor Medier og KNIF har kjøpt gründerselskapet Bidra AS.

500 prosjekter har til nå samlet inn 5 millioner kroner
Alle som ønsker det, kan starte en innsamling ved å opprette et prosjekt på bidra.no og dele det i sosiale medier. Hittil har rundt 500 prosjekter samlet inn 5 millioner. Til nå har Bidra.no primært blitt benyttet av privatpersoner som har definert sine egne prosjekter, men ideelle organisasjoner kan også benytte løsningen. Det er lav terskel for å komme i gang, kostnadene er minimale og det er enkelt å donere. Innsamlings- og kvalitetsrutinene er utviklet i samarbeid med PWC, Teller og DNB. Det betyr at både små og store organisasjoner har tilgang til det ypperste innen ny teknologi, og mange tradisjonelle kostnadsdrivere er kuttet vekk. Organisasjonene kan også velge mer skreddersydde løsninger med egen portal etter behov.

Mentor Medier
Konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten er forventningsfull til samarbeidet – Bidra har teknologi og kompetanse som vi tror organisasjonene kan nyttiggjøre seg. Vi ønsker å ha en god relasjon til kristne og andre frivillige organisasjoner, og et samarbeid med KNIF synes vi er interessant. Med en eierpost i Bidra vil vi også sitte tett på et spennende gründer og teknologimiljø, hvor vi kan dra gjensidig nytte av hverandre, sier Per Magne Tveiten.

KNIF og givermarkedet
Direktør Fridtjof Gillebo i KNIF ser mange muligheter for medlemsorganisasjonene ved å benytte løsningen i innsamlingsarbeidet – Med Bidra kan organisasjonene nyttiggjøre seg det sterke engasjementet tilhengerne deres har. Vi vet at medlemmer og ildsjeler virkelig brenner for saken sin, og med denne løsningen kan de spre det i sosiale medier og samle inn penger til sin sak. Folkefinansiering er et veldig godt supplement til de tradisjonelle innsamlingskanalene, og det er en kanal som vi har sterk tro på i fremtidens givermarked. KNIF skal være en administrativ verktøykasse for Kristen-Norge. Vi skal levere et helhetlig system fra krona er gitt til den er rapportert, og for oss er Bidra et viktig ledd i denne strategien, forteller Gillebo.

Administrativ verktøykasse
KNIF vil nå være godt rustet til å levere nye og spennende tjenester til medlemsorganisasjonene. Tjenestene vil dekke behov innen innsamling, givertjeneste, administrasjon, regnskapsføring og rapportering.

Nytt fra 2018 - KNIF AS eier 100 prosent av Bidra

Bildetekst
Til venstre Jan Olav Ryfetten, daglig leder i Bidra AS, Per Magne Tveiten, konsernsjef i Mentor Medier, Siri Kalvatn, styreleder i KNIF og Fridtjof Gillebo, direktør i KNIF.


Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30