Meget god avkastning i ulike rentefond

Meget god avkastning i ulike rentefond

Gjennom Danske Invest kan medlemsorganisasjonene og virksomheter investere innenfor en portefølje av kvalitetssikrede fond.

Ved utgangen av august viste rentefondene i Danske Invest meget gode resultater, så langt i år. Det er gledelig å se at flere av fondene har levert beste avkastning i sin klasse sammenliknet med konkurrentene. Det gjelder for eksempel KNIF-fondet Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon (4,04%), det korte obligasjonsfond DI Horisont Rente Pluss (4,62%) og OMF fondet DI Norsk Likviditet OMF (2,21%).

Kreditteksponering og renteposisjon

De gode resultatene skyldes først og fremst Danske Invest sin kreditteksponering og renteposisjon i forhold til konkurrenter, kombinert med lave forvaltningshonorarer. Alle tall er etter fratrekk fra forvaltningshonorarer.

Kilde: Finansportalen.no og Danske Invest (tidl. Danske Capital)

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818

Kontakt Danske Invest

Rolf Christian Ugelstad
908 72 161