Til fordypning: Datadekning, frekvensbruk og utfasing av 3G-nettet

Til fordypning: Datadekning, frekvensbruk og utfasing av 3G-nettet

Datadekning er et viktig punkt, og som varierer fra sted til sted og nett til nett. Det er mange faktorer som gjør om man opplever god eller dårlig dekning. Når 3G-nettet slukkes er det interessant å vite litt mer om hva som endrer seg, og hvorfor.

Utfasing av 3G-nettet

For få år siden var 3G-nettet det beste og mest fremtidsrettede mobilnettet i verden. Det kan virke som et paradoks at man skal få bedre dekning, ved å slukke 3G-nettet først. Det planlegges også å slukke 2G-nettet om få år.

I de siste årene har datatrafikken økt betydelig og veksten forventes å fortsette. Hensikten med å flytte frekvensene bort fra 2G og 3G, er at man utnytter frekvensene bedre med 4G og 5G-nettet.

At behovet for mer kapasitet har eksplodert har vi også sett i vår avtale med Get TDC. Da avtalen ble tegnet var snittbruket 70 MB i måneden. På slutten av fjoråret var det vokst til over 2,5 GB i måneden. Våre medlemmers dataforbruk har dermed ikke bare eksplodert som forbruket ellers i markedet, men dataforbruket er nå høyere enn det man ser i resten av markedet.

4G-nettet var fra starten kun i stand til å levere datatrafikk, men gav en enorm hastighetsøkning. Når noen forsøkte å ringe måtte telefonen «kobles om», og bruke 2G eller 3G for tale. Denne koblingen kunne by på problemer som gjorde at man opplevde det som om man ikke hadde dekning.  VoLTE-teknologien løser dette problemet og man opplever en mer stabil data- og taledekning.  Derfor vil 4G-nettet nå kunne levere alle tjenestene, og være bærebjelken i det norske mobilnettet i mange år.

De som er interessert i ny teknologi har hørt om VoLTE (Voice over LTE) en stund. For å kunne benytte VoLTE-teknologien må en del forutsetninger være på plass, blant annet må operatøren støtte teknologien på din mobil. Mobiltelefonen må også ha støtte for 4G og VoLTE. På noen mobiltelefoner må telefonen oppdateres, og kanskje også innstilles riktig for at dette skal fungere. Men når alt er på plass opplever man mer stabil data- og taledekning.

Teknologisk utvikling historisk

De første mobiltelefonene i Norge hadde NMT 450 teknologi. De benyttet 450MHz frekvensbåndet, (lange bølger) og gav veldig god dekning rundt/over fjell og ned i daler med få master. Men kapasiteten var liten. Neste var NMT 900-teknologien som benyttet 900Mhz frekvensbånd. Det gav større kapasitet, men hadde kortere rekkevidde, slik at man måtte ha flere antenner/master. Da GSM-teknologien ble introdusert kom det i samme frekvensområdet som NMT 900-teknologien og hadde to forskjellige operatører, der den ene også leverte to ulike teknologier i samme frekvensområde. NMT 900-teknologien ble derfor faset ut for å gi bedre plass til GSM i dette frekvensbåndet. Den første NMT 450-teknologien levde videre, da den kunne levere en dekning på det tidspunktet som GSM ikke var i stand til.

Ulike frekvensbånd

Etter hvert som mobilbruken økte, hadde ikke lenger 900MHz frekvensbåndet kapasitet til å gi tilgang til alle. Voksende datatrafikk har også gitt økte krav. Derfor har alle nyere mobiler støtte for høyere frekvenser, noe som gir økt kapasitet men med kortere rekkevidde. Man trenger med andre ord flere master. De vanligste frekvensbåndene for mobil er i dag 800 MHz, 900MHz, 1800 MHz, 2100MHz og 2600MHz. De forskjellige operatørene har satset på ulike strategier i forhold til bruk av frekvenser og heller ikke alle mobiltelefoner har støtte for alle frekvensbåndene. Det er 800Mhz frekvensbåndet som sørger for data- og taledekning over store områdene utenfor tettbygd strøk med 4G-nettet og narrowband IOT. Innenfor disse ulike frekvensområdene kan man velge å bruke områdene til ulike nett (2G og 3G) eller mer moderne og effektive varianter. Men frem til nå har man beholdt alle «G-variantene». Når det gjelder utfasing er det den eldste teknologien som videreføres lengst, slik at 3G-nettet forsvinner før 2G-nettet.  

Voice over WIFI (WiFi Tale)

En annen teknologi som gir vesentlig bedre dekning er Voice over WiFi (WiFi Tale). Det har vært et kjent problem at datadekning innendørs, kan være vanskelig mange steder. Jo høyere frekvenser, jo vanskeligere datadekning. Mange moderne bygg stopper også effektivt alle radiosignaler. Dersom man har bygget et Wifi-nett og telefonen har forbindelse med internett via dette, vil telefonen kunne nås med Wifi Tale, selv der signalene fra mobilmasta ikke når inn. Tidligere måtte man inn med forsterkere innendørs for å løse dette problemet, men nå holder det at telefonen har internett-forbindelse. Dette er en løsning som ikke krever en egen app (som for eksempel Skype), eller noe annet for å kunne ta imot telefonsamtaler.

Trykk her for å se hva operatørene som er om 3G-nettet:

Utbyggingen av 5G

Det er begrenset hva jeg kan komme inn på av fremtidsmuligheter i denne artikkelen, men noen ord er likevel på sin plass. 5G-nettet vil gi høyere hastigheter, men vel så viktig er nok lavere latency, som gjør at man kan løse ulike utfordringer, man aldri før har kunnet løse via mobilnettet. Men denne teknologien er ennå ikke på plass.

M2M og IoT

Et annet tema er maskin-til-maskin kommunikasjon (M2M) som har brukt mobilnettet i mange år, men løsningen har vært basert på det vanlige nettet (2G). Det er noe av årsaken til at man må bruke mer tid før man slår av 2G-nettet. Med ny teknologi vil 2G-nettet erstatte også M2M. Det som åpner for helt nye måter å løse problemer på, kalles narrowband IoT. Bruk av frekvenser i 800-båndet gir dekning på vanskelige steder og lavt strømforbruk, slik at mottaker kan graves ned og batteriet holder i 10 år. For den som også vil vite litt om hva operatørene mener om dette, kan lese mer her:

Med de nye teknologiene som kommer for fullt, er det et utrolig mange nye muligheter vi ser konturene av!

Hva betyr dette i praksis

Telia og Telenor bruker i dag teknologiene VoLTE og WiFi Tale. Selv om Get TDC allerede benytter Telia sitt nett, vil det kreve bytte av SIM-kort for å få tilgang til tjenestene som VoLTE og WiFi Tale, og annen teknologi som kommer i Telia sitt datanett fremover. På den måten vil begge teknologiene være på plass, og man vil også automatisk få støtte for alle nye teknologier som kommer i Telia sitt datanett fremover.  I forkant av en overflytting vil det komme detaljert informasjon om hva som skal skje, steg for steg. Endringen vil gi noen fordeler og noen ulemper, men vi tror at alt i alt vil du som kunde vinne på dette

  • Støtte for ny teknologi og som gjør at man kan oppleve bedre dekning
  • Større datapakker til samme pris, men ikke lenger felles datakvote for hele bedriften. Dette blir en mer fleksibel løsning, og ikke minst vil kostnadene for mye datatrafikk ikke fordeles på alle ansatte

Best mulig datadekning

Jeg håper denne artikkelen har gitt deg innsikt i den store omlegging som skjer på mobilnettet. Nå ryddes det opp slik at ny teknologi får plass. Norge er et langstrakt land med mye fjell og fjorder. Det gjør at det er mange utfordringer med å få best mulig datadekning for alle, samtidig er dagens situasjon tilfredsstillende og med den nye teknologien blir det enda bedre!

Husk også på at noen mobiltelefoner som brukes i dag, ikke har støtte for 4G og VoLTE-teknologien. Det gjør at de vil havne i samme kategori som FM-radioene for noen år tilbake.

Podcast «Teknisk sett»

Teknisk Ukeblad har en podcast om temaet der ukens gjest er dekningdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Den kan anbefales på det varmeste! Trykk her for mer informasjon.


Tekst: IT-rådgiver Jofred Nesje
E-post: nesje@knif.no
Mobil: 404 05 983Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142