Det beste aksjefondet gjennom ti år

Det beste aksjefondet gjennom ti år

​"Danske Invest Norske Aksjer Institusjon" er hovedaksjefondet i Knif Innkjøp sin fondsportefølje hos Danske Capital.

De siste 10 årene har "Danske Invest Norske Aksjer Institusjon" levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 9,38 prosent, etter standard-omkostninger. Fondet er med dette det beste norske aksjefond de siste 10 år!

Oslo Børs (OSEFX) har i samme periode steget 5,85 prosent.

Akummulert, før fratrekk av forvaltningsomkostninger, har 100 kroner investert i fondet vokst til 268 kroner på disse ti årene. En indeksinvestering hadde gitt en verdistigning til 177 kroner i samme periode.

Kilde: Oslobors.no, 7. september 2015

Trykk her for mer informasjon om kapitalforvaltningsavtalen med Danske Capital