Kraftig vekst i digitale innsamlingsaksjoner

Kraftig vekst i digitale innsamlingsaksjoner

Når vi nå ikke kan samle mennesker til møter, konserter eller gudstjenester, går menigheter og organisasjoner glipp av betydelige gaveinntekter. Mange kaster seg rundt og gjennomfører gode digitale innsamlingsaksjoner. Kan dere det som skal til for å få til noe slikt? Hvis ikke kan Bidra hjelpe. Det er ingen grunn til å tape mer enn nødvendig på koronakrisen.

Store inntektstap for menigheter

I 2019 samlet menighetene i Den norske kirke om lag 2,4 millioner kroner i snitt hver eneste søndag. Mange opplever nå betydelig svikt i inntekter fordi folk ikke kan møtes. Et eksempel er menigheter i Den Norske Kirke. Når det ikke gjennomføres fysiske gudstjenester taper menighetene store inntekter, inkludert alle organisasjoner som har fått innvilget offer på gudstjenestene – det utgjør om lag 20 millioner kroner fra avlyste gudstjenester siden mars i år.

God erfaring med digitale innsamlinger

Bidra.no leverer en tjeneste for folkefinansiering og har god erfaring med digitale innsamlinger. De har gjennomført innsamlinger for store og små organisasjoner og menigheter – alt fra KG-aksjonen til lokale prosjekter for menigheter, fra oppussing til misjonærarbeid.

Effektive innsamlingsaksjoner

Ved innsamling til ideelle formål er det kostnadsfritt å bruke Bidra og har landets beste vilkår for innsamlere. For kommersielle formål trekkes 5 % av innsamlet beløp ved utbetaling. Bidra har en kompetent redaksjon som hjelper alle som vil bruke Bidra med tips og triks før publisering skjer. Dette sikrer høy kvalitet og effektive innsamlingsaksjoner. De gir også gratis hjelp til prosjektet, enten det er for å holde hjulene i gang eller å hjelpe til i lokalsamfunnet.

Kostnader til betalingsleverandører dekkes av giver til prosjekter, og er 3 prosent + 2 kroner av giversum. Denne legges oppå beløpet som gis: Gir jeg 100 kroner til prosjektet belastes jeg 105 kroner, og 100 kroner går direkte til prosjektet.

Kirken, trossamfunn og menigheter har i all tid vært viktige aktører i krisetider, og svært mange føler en sterk tilknytning nå som store deler av Norge er satt ut av spill.


Trykk her for mer informasjon om Bidra.

KNIF eier 60% av Bidra.

 

Kontakt Bidra AS

Daglig leder
21 01 09 11