Sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanlegg

Sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanlegg

Kirkene i Norge forteller om mange 
hundre års kulturhistorie og står i en særstilling som kulturminner. Når kirkebranner skjer går ofte uerstattelig kirkekunst og gjenstander tapt. Kvinnherad kirkelige fellesråd i Sunnhordland har ansvaret for 12 kirker i sitt område. En av disse – Kvinnherad kirke er fra 1200-tallet og fredet.

Bevilget penger til brannvarslingsanlegg

Kirkeverge Erlingur Nielsson forteller at kommunestyret for noen år tilbake bevilget penger til brannvarslingsanlegg i alle kirkene. I 2014 fikk to kirker nytt anlegg og to år etterpå ble det installert tilsvarende anlegg i tre kirker til.

– De syv kirkene som var igjen bestemte vi oss for å ta i en felles pakke og sendte ute en anbudskonkurranse i november 2017, der Elotec med elektrikerfirmaet Hovland Telecom & Sikkerhet deltok, forteller kirkevergen.

Hovland Telecom & Sikkerhet og Elotec var tilstede på befaringen. Det ble gitt informasjon om at det var mulig å benytte seg av Knif-avtalen i slike prosesser. I slutten av desember leverte Hovland Telecom & Sikkerhet et tilbud på installasjonen, samt et forslag til service- og vedlikeholdsavtale.

Ny anbudskonkurranse

Tidlig på nyåret fikk Elotec tilbakemelding om at anbudskonkurransen var avlyst, siden det bare var de som hadde deltatt og at kommunen vurderte å benytte Doffin til en ny anbudskonkurranse.

Elotec og Hovland Telecom & Sikkerhet kom da i en dialog med kirkevergen og fikk anledning til å gi et nytt tilbud, hvor Knif-avtalen lå til grunn. I mars ble kontrakten inngått og fellesrådet fikk et mye bedre tilbud ved å benytte Knif-avtalen og legge den til grunn. En viktig forutsetning i kontrakten var at kommunen selv måtte stille med stillas ved montering av varslingsanleggene.

Sparte mye penger

– Tilbudet var godt og vi sparte mer enn 300 000 kroner på brannvarslingsanleggene takket være Knif-avtalen med Elotec, sier Nielsson.

– Vi har valgt et brannvarslingsanlegg som er en kombinasjon av aspirasjon (suger luft fra kirkerommet) og trådløse detektorer. Anlegget er så koblet direkte til 110-sentralen. Totalt koster brannvarslingsanleggene i alle kirkene rundt to millioner kroner og innsparingen som vi oppnådde er kun på innkjøpsprisen. Det å drifte et varslingsanlegg som er koblet til 110-sentralen er dyrt, samt at den årlige servicen for alle de tolv kirkene koster nærmere 90.000 kroner hvert år, forteller Nielsen.

Kirkevergen sier at dialogen og samarbeidet med Elotec har vært ryddig og god. – De viste for eksempel stor forståelse og fleksibilitet når det plutselig var behov for å bruke en av kirkene de jobbet i, til å ha en gravferd, sier han.

Salgsingeniør Mads Mikkelsen fra Elotec opplevde også samarbeidet svært positivt og forteller at det har vært en god dialog gjennom hele prosessen. – Vi er glad for å levere brannalarmanlegget, sammen med Hovland Telecom & Sikkerhet AS i de syv kirkene!

Om innkjøpsavtalen med Elotec

Trykk her for mer om vår avtale med Elotec. Du kan også kontakte avtaleansvarlig Jofred Nesje, nesje@knif.no, for mer informasjon.


Bildetekst: I Valen kirke ble det i sommer montert nytt brannvarslingsanlegg fra Elotec. Daglig leder Jan Tore Hovland (t.v.) og montør Steve Sletten i Hovland Telecom & Sikkerhet AS, sammen med kirkeverge Erlingur Nielsson.Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Elotec

Kenneth Jacobsen
959 07 812