Etisk pris til uredd pådriver

Etisk pris til uredd pådriver

Prisen "Årets etiske ildsjel" gikk i 2016 til Irene Gulbransen, prosjektleder og medeier i Culina. Hun fikk prisen for blant annet sitt engasjement i påvirkningsarbeidet for å endre offentlig innkjøpslovgivning.

– Årets vinner har gjennom mange år vært en sterk og tydelig talsperson for at etisk handel i stor grad handler om egne innkjøpsrutiner. Hun er en uredd utfordrer til det offentliges innkjøpspraksis, og har etterlyst et annet fokus enn pris i offentlig anbud.

Årets vinner har vært en viktig bidragsyter i prosessen rundt ny §5 i "Lov om offentlige anskaffelser", het det i juryen sin begrunnelse.

Trykk her for å lese artikkelen "Etisk pris til uredd pådriver".

Vi gatulerer med prisen for "Årets etiske ildsjel"!

Culina er Knif Innkjøp sin samarbeidspartner på småutstyr til kjøkken. Dette er en avtale mange kan benytte. Trykk her for mer informasjon om avtalen på småustyr til kjøkken.

Tekst og bilde: Initiativ for etisk handel

Kontakt Knif Innkjøp

Heidi Einarsen Hagen
404 05 986