Forhandlinger om rammeavtale for IT-drift

Forhandlinger om rammeavtale for IT-drift

Vi er i disse dager midt i en prosess hvor det forhandles med flere store IT-leverandører om en ny rammeavtale for IT-drift. Målet er at avtalen(e) skal presenteres på IT-forum 22. september.

Det har vært en lang prosess og forhandlingene med fire leverandører vil avdekke om vi ender opp med en eller flere avtaler. 

Når vi snakker om IT-drift, så gjelder det de tjenestene som tradisjonelt har vært levert på datarommet med servere, svitsjer og annen teknisk infrastruktur. De siste årene har det skjedd en rivende utvikling. I dag flyttes mer og mer av tjenestene fra egne datarom over på det vi kaller skytjenester. En skytjeneste er ikke annet enn at en leverandør leverer standardiserte tjenester fra et større sentralt driftssenter enten i utlandet eller i Norge.

Kjente leverandører for skytjenester er Microsoft, Amazone, Google osv. Det finnes også flere norske leverandører, men de nevner jeg ikke da flere er med i våre forhandlinger. Det finnes også det vi kaller private skytjenester og det er når det leveres standardiserte IT-driftstjenester tilpasset èn virksomhet. Så skytjenester er egentlig ikke noe nytt, men det nye er at tjenestene leveres og selges etter forbruk, som f.eks. kost pr. måned pr. bruker eller pr. tjeneste. Hybride skytjenester oppstår når vi kombinerer private og allmenne (Public Cloud) skytjenester. Dette viser seg foreløpig å være den vanligste situasjonen, men etter hvert som tjenestene utvikles og modnes vil nok mer og mer bli allmenne skytjenester.

Skytjenester kan som oftest tilby svært fleksible og skalerbare tjenester. Mange av de store leverdørene tilbyr kunden å skalere fra noen få brukere til mange tusen på kort tid.  En tjeneste kan like raskt skaleres ned om det er behovet. En annen fordel med en slik prising av standardiserte tjenester er at prisbildet blir mer transparent. For de fleste er nok tiden over for å drifte et eget datarom og heller overlate tjenesten til profesjonelle aktører som kan gjøre dette vesentlig bedre, billigere og ikke minst sikrere, slik at IT-avdelingen kan bruke mer tid på å støtte brukerne og prosessene i virksomheten og ikke bare automatisere tidligere rutiner.

Vårt mål er å gi medlemmene tilgang til gode priser og en driftspartner som tilbyr effektive og fleksible tjenester som beskrevet over og ikke minst være så attraktive at avtalen(e) tas i bruk.


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142