Benyttes i dag frankeringsmaskin med analog tilkobling?

Benyttes i dag frankeringsmaskin med analog tilkobling?

Mange KNIF-medlemmer har frankeringsmaskin fra vår samarbeidspartner Pitney Bowes og benytter i dag analog telefonlinje.

I løpet av 2017 vil telekommunikasjonsselskapene fase ut det analoge nettet. Dette gjør at dere må bytte til digital oppkobling (eks. nettverkskabel), for fortsatt å kunne laste ned porto, programvare- og portooppdateringer.

Fordeler med digital tilkobling av frankeringsmaskinen:

  • Raskere nedlasting av portotakster og programvareoppdateringer
  • Raskere nedlasting av porto
  • Kostnadsbesparelse ved fjerning av analog telefonlinje
  • Alltid tilkoplet

Pitney Bowes kontakter våre kunder

Vår samarbeidspartner Pitney Bowes vil ta direkte kontakt med dere som benytter analog tilkobling i løpet av året. Ta gjerne kontakt med oss i Knif Innkjøp for mer informasjon.


Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Pitney Bowes

Hans Jørgen Gusrud
900 50 931