Bærekraftige investeringer gir god avkastning

Bærekraftige investeringer gir god avkastning

Frelsesarmeen har strenge krav til hvordan pengene deres skal forvaltes. Dette gjelder både finansielle krav som betingelser og avkastning, og etiske krav til hvor pengene er investert.

Økonomisjefen i Frelsesarmeen, Vegard Thorsen, var første bidragsyter på Kapitalforvaltningsdagen 16. november.

– Danske Capital er etter det vi kjenner til den aktøren som tilfredsstiller våre krav best, sier Thorsen. Han viser til at Danske Capital per i dag er den eneste forvalteren som tilbyr et tilstrekkelig utvalg fond med retningslinjer i henhold til Frelsesarmeens etiske standard.  
– At forvalteren ikke har «prestasjonshonorar» er også et viktig poeng for oss, forteller han.

Langsiktighet

Investeringsstrategien til Frelsesarmeen ble utarbeidet over to år i 2013 og 2014. På den tiden måtte Danske Capital forbedre sin etiske profil for å bli best i klassen, og de gjorde endringene på bakgrunn av kravene til Frelsesarmeen, et tydelig bevis på at KNIF-kundene har markedsmakt til å skape positiv endring.

– Det er vesentlig for oss å ikke plassere kapital i selskaper som går på kompromiss med vårt verdigrunnlag sier han og trekker frem konvensjonell våpenproduksjon og alkohol som eksempler.  

Siden Frelsesarmeen tok i bruk avtalen i 2015 har de hatt god avkastning på midlene, og vil investere ytterligere gjennom avtalen i tiden framover. Langsiktighet ligger til grunn for Frelsesarmeens investeringer, og Thorsen trekker frem spesielt tidsperspektiv for når pengene skal utbetales og tilpasse risikoprofilen deretter som viktige punkter i en forvaltningsstrategi.

– Det er forskjell på et legat hvor grunnbeløpet skal stå til evig tid, og et fond til framtidig drift, sier han.  

Lav minstetegning

Thorsen understreker at betingelsene i KNIF-avtalen er veldig gode og ligger på nivå for institusjonelle kunder. – Vi får ikke bedre betingelser fra andre aktører er hans dom! Alle KNIF-medlemmer har tilgang til kapitalforvaltningsavtalen, uavhengig av størrelse. Han legger til at fondene på KNIF-avtalen har lav minstetegning, slik at de også er tilgjengelige for mindre kunder.

– Dette er ikke noe man får i markedet hvis man står alene, slik jeg ser det. Det at de som er mindre får samme betingelser synes vi er veldig bra, sier Thorsen til slutt.

Spørsmål angående 
Kapitalforvaltning?

Kontakt avtaleansvarlig Karl Gunnar Opdal, e-post: opdal@knif.no eller mobil 952 35 818

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818

Kontakt Danske Invest

Rolf Christian Ugelstad
908 72 161