GDPR-kurs

GDPR-kurs

Tidligere i høst arrangerte vi to GDPR-kurs, som raskt ble fulltegnet! De nye retningslinjene for personvern trer i kraft fra mai 2018. Målet med GDPR-kurset er å tilrettelegge en kursdag hvor konkrete problemstillinger blir belyst. I tillegg å gi et praktisk arbeidsverktøy og en starthjelp, slik at man kan begynne arbeidet selv.

Fra mai 2018 må alle norske virksomheter sikre at de etterlever EUs nye personvernforordning

Det er den største endringen på personvernområdet på over 20 år. 
EU-forordningen byr på noen viktige endringer som kan ha konsekvenser for måten vi forholder oss til, bruker og oppbevarer personopplysninger.

Eget kurs som er tilpasset våre medlemmer

Mange bedrifter og organisasjoner signaliserer usikkerhet rundt hvordan de skal komme i gang med arbeidet. Det tilbys mange kurs og konsulenttjenester til høy pris som i hovedsak fokuserer på kommersielle virksomheter. Tilbakemeldingene vi får er at disse ikke er tilpasset frivillige, ideelle, politiske og religiøse organisasjoners behov. Vi ønsker derfor å tilby en møteplass sammen med andre som har lignende problemstilling.

Du får innsikt i følgende problemstillinger:

  • Hvordan er det nye regelverket?
  • Hva betyr endringene i praksis
  • Bruken av personvernombud
  • Hvilke prosesser bør kvalitetsjekkes?
  • Hvor og hvordan bør man starte?

Et læringsnettverk med kursdager

I tillegg til informasjonsdag ønsker vi å tilrettelegge et læringsnettverk med kursdager, slik at dere som deltar kan komme i gang med det konkrete arbeidet. Vi er i dialog med sentrale aktørene som vil bidra innenfor GDPR på informasjons- og kursdagene.


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980