Nyttige GDPR-ressurser

Nyttige GDPR-ressurser

25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning i kraft. Prosessen i EØS er litt forsinket, men er ventet å tre i kraft i løpet av sommeren. Dette er den største endringen på personvernområdet på over 20 år. 
EU-forordningen byr på noen viktige endringer som kan ha konsekvenser for måten vi forholder oss til, bruker og oppbevarer personopplysninger.

Ressurssider med relevant informasjon om GDPR

Det er organisasjonene selv som må gjøre arbeidet med å tilpasse seg det nye regelverket. De som oppfyller kravene i dagens regelverk er på god vei. Mange tilbydere i markedet benytter noe som ligner på skremselspropaganda for å tiltrekke seg kunder. Men det er fullt mulig, og i mange tilfeller nødvendig, å gjøre jobben selv.

Vi har her samlet noen aktuelle sider med relevant informasjon om GDPR som kan være nyttig i dette arbeidet. Disse omfatter blant annet Datatilsynet, KA, Virke, Microsoft, Visolit (tidligere TeleComputing), Canon, Konica Minolta. Frivillighet Norge vil lansere eget ressursmateriell i begynnelsen av 2018.


Datatilsynet:

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter:

Virke:

Frivillighet Norge:

Innsamlingsrådet:

Samarbeidspartnere:

Andre:

Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30